Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Θουκυδίδη, Ιστορίαι 3.78 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Θουκυδίδη, Ιστορίαι 3.78 (Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ᾿ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ᾿ αὑτούς· οἱ δ᾿ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος...

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Θουκυδίδου “Ιστορία” 3.75 (Παράγωγα-ομόρριζα)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Θουκυδίδου "Ιστορία" 3.75 (Παράγωγα-ομόρριζα) ΛΕΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ-ΟΜΟΡΡΙΖΑ ἐπιγιγνομένῃ γένος, γυναίκα, γονέας, προγενέστερος παραγίγνεται γένος, γυναίκα, γονέας, προγενέστερος βοηθῶν βοήθεια, βοήθημα, βοηθητικός ἔπρασσέ πράξη, πρακτικός πείθει πιστός, πιθανός, πεποίθηση, πειστικός ξυγχωρῆσαι αναχώρηση, αναχωρητής κρῖναι κρίση, κρίσιμος, πρόκριμα, κριτήριο ἔμειναν μονή,...
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, Α´ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.72 (Παράγωγα-ομόρριζα)

Κατεβάστε το αρχείο:Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.72 (Παράγωγα-ομόρριζα)
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Τράπεζα Θεμάτων – Αποδελτίωση ερωτήσεων εισαγωγής (Θουκυδίδης)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Τράπεζα Θεμάτων - Αποδελτίωση ερωτήσεων εισαγωγής (Θουκυδίδης)   Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ): Ο Θουκυδίδης α. αποδοκίμαζε τον...