Τα «μυστικά» των φετινών Πανελληνίων

 Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων και χορήγηση βεβαίωσης πανελλήνιας σχολικής νίκης

 

Για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης πανελλήνιας σχολικής αθλητικής νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024

 

 

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα συμμετάσχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Παράλληλα, έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης πανελλήνιας σχολικής αθλητικής νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024.

 

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι για τα ειδικά μαθήματα «Αγγλικά», «Ελεύθερο σχέδιο» και «Γραμμικό σχέδιο» οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Δυτικής Αττικής καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, εξετάζονται από την επιτροπή εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143 – Άνω Πατήσια).

 

Παράλληλα, οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά καθώς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, θα εξεταστούν στο 50◦ Γυμνάσιο Αθηνών και στο παρακείμενο 50◦ Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 – Αθήνα), ενώ εκείνοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο 2◦ Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).

 

Για το ειδικό μάθημα «Γερμανικά» οι υποψήφιοι που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου εξετάζονται στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών (Σεκούνδου 10, Τ.Κ. 11143, Άνω Πατήσια, Αθήνα). Παράλληλα, οι υποψήφιοι που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εξετάζονται στο 2◦ ΓΕΛ Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, ΤΚ 55131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης).

 

Για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά» οι υποψήφιοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, εξετάζονται στο 50◦ Γυμνάσιο Αθηνών και στο παρακείμενο 50◦ Γενικό Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, Τ.Κ. 10443 – Αθήνα), ενώ εκείνοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο 2◦ Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Τ.Κ. 55131).

 

 

Για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά» οι υποψήφιοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση – δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, εξετάζονται στο 2◦ ΓΕΛ

Καλαμαριάς (Θεμιστοκλή Σοφούλη 114, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 55131), ενώ οι υποψήφιοι των υπόλοιπων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξετάζονται από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων στο κτήριο της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, ισόγειο, πτέρυγα Δ).

Για το ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά» όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο κτήριο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, ισόγειο, πτέρυγα Δ).

 

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην υπενθυμίσουμε ότι όσοι υποψήφιοι έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω, προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και διαταραχές ομιλίας – λόγου όπως αυτά περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 24479/Δ3/3-3-2023 εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή προβλήματα επιληψίας, εξετάζονται και στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων γραπτά στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του Λυκείου τους, τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί.

 

Η εξέταση των υποψηφίων αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση του ΚΕΔΑΣΥ. Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετασθούν και οι υποψήφιοι στο φάσμα αυτισμού για τους οποίους τα ΚΕΔΑΣΥ έχουν εισηγηθεί τον γραπτό τρόπο εξέτασης. Ο διευθυντής κάθε Λυκείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει τα σχετικά δικαιολογητικά, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν τα εξεταστικά κέντρα των εν λόγω υποψηφίων.

 

Υποβολή δικαιολογητικών

για τη χορήγηση βεβαίωσης

πανελλήνιας σχολικής αθλητικής νίκης

για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024

 

Μετά την ολοκλήρωση των πανελλήνιων αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2023-2024 η διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους τελειόφοιτους (Γ’ Λυκείου) μαθητές και μαθήτριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε πανελλήνιους σχολικούς αθλητικούς αγώνες (ομαδικών και ατομικών Αθλημάτων) και εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Ειδικότερα, καλούνται να υποβάλλουν: 1) αίτηση για έκδοση βεβαίωσης νίκης (επισυνάπτεται), 2) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) και 3) αντίγραφο της σχολικής αθλητικής ταυτότητας επικυρωμένο από τον διευθυντή / διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται από τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς / κηδεμόνες / επιτρόπους των μαθητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: «[email protected]» και στο πεδίο «Θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφεται: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΙΚΗΣ – ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ». Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον είναι ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτότυπων εγγράφων.

Μετά τη συγκέντρωση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων αιτημάτων, η διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει για κάθε δικαιούχο τη βεβαίωση νίκης και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον αιτούμενο σχετικό αντίγραφο, προκειμένου να το καταθέσει μαζί με άλλα αναγκαία δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.: «https://gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/diakrithentes-athlite».

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης νίκης (πριν από την έκδοση της πρόσφατης εγκυκλίου του υπουργείου), παρακαλούνται να καταθέσουν εκ νέου το αίτημά τους, συμπληρώνοντας την αίτηση.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.