Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 24, 25, 27 (Κριτήριο αξιολόγησης)

0
1667

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 24, 25, 27 (Κριτήριο αξιολόγησης)

XXIV  Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi nοn esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Ego nοn cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit?

XXV  Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis.

XXVII  Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen ea sibi duriora et acerbiora. «Ita est» inquit Accius «ut dicis; neque id me sane paenitet; meliora enim fore spero, quae deincepsscribam. Nam quod in pomis est, idem esse aiunt in ingeniis: quae dura et acerba nascuntur, post fiunt mitia et iucunda;

 

Α. Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα.

20 μονάδες

Β1. Να γραφεί ό,τι ζητείται:

diebus: τη γενική ενικού και πληθυντικού

domi: τη δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού

vocem: την αιτιατική και γενική πληθυντικού

recentem: τη γενική και την αιτιατική πληθυντικού

muris: την κλητική ενικού

opibus: την γενική πληθυντικού

eum: ο ίδιος τύπος στα άλλα γένη

hostem: τη γενική πληθυντικού

Ego: τον ίδιο τύπο στο β´ πρόσωπο

urbis: την γενική πληθυντικού

15 μονάδες

 

Β2. Να γραφεί ό,τι ζητείται:

esse: το β’ ενικό ενεστώτα και το γ’ πληθυντικό μέλλοντα  Προστακτικής

mentiebatur: το β’ ενικό Οριστικής ενεστώτα και Υποτακτικής μέλλοντα

visne : το β’ πληθυντικό Οριστικής και Υποτακτικής ενεστώτα και το απαρέμφατο ενεστώτα

scitote: το β’ ενικό ενεστώτα Προστακτικής

decerptam esse: τον ίδιο τύπο στην Ε.Φ.  και το β’ πληθυντικό Οριστικής μέλλοντα

deponite: το γ’ πληθυντικό Οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα Ε.Φ. και τη μετοχή μέλλοντα Ε.Φ.

scripsisset: το β’ πληθυντικό Υποτακτικής παρακειμένου Ε.Φ. και Π.Φ.

dicis: το β’ ενικό Προστακτικής ενεστώτα σε Ε.Φ. και Π.Φ.

nascuntur: το απαρέμφατο μέλλοντα και ενεστώτα

fiunt: το γ’ ενικό Υποτακτικής παρατατικού και στις δυο φωνές

15 μονάδες

 

Γ1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους.

8 μονάδες

Γ2. Paucis diebus: να αναλυθεί ο επιθετικός προσδιορισμός σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.

4 μονάδες

Γ3. exclamavit Nasica se domi nοn esse: να εντοπίσετε το φαινόμενο που παρατηρείτε στην παραπάνω πρόταση και να το εξηγήσετε

5 μονάδες

Γ4. «Ego nοn cognosco vocem tuam»: να αλλάξετε το είδος της σύνταξης σε παθητική.

5 μονάδες

Γ5. «Itaque cavete periculum, tutamini patriam»: να εκφράσετε την απαγόρευση και με τους δυο τρόπους

8 μονάδες

Δ. Να γράψετε δίπλα σε κάθε λέξη της στήλης Α τον αριθμό της λέξης της στήλης Β με την οποία σχετίζεται ετυμολογικά.

                    Α                                                          Β

                   muris                                                 πόμολο

                   duriora                                               Ιανουάριος

                   ianuae                                                ντούρος

                   sonora                                                μουράγιο

                   pomis                                                 σονάτα
                  

10 μονάδες

Ε. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες:

10 μονάδες

  1. Η «αριστοκρατική» αξιολόγηση των εποχών/περιόδων της ρωμαϊκής λογοτεχνίας θεωρείται έγκριτη.
  2. Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν το αλφάβητό τους.
  3. Ο Βεργίλιος επηρεάστηκε από τον Όμηρο.
  4. Ο Σενέκας επηρεάστηκε από την αττική κωμωδία.
  5. Στην κλασική εποχή η λατινική λογοτεχνία διανύει ένα στάδιο μαθητείας, πειραματισμών και πολυποίκιλης ανίχνευσης.
  6. Στο πρώτο τμήμα της κλασικής εποχής δεσπόζει ο λαμπερός κικερώνειος λόγος.
  7. Ο Κικέρωνας έγραψε πάνω από εκατό πολιτικούς ή δικανικούς λόγους.
  8. Ο Σαλλούσιος Κρίσπος ήταν σύμφωνα με τον Μαρτιάλη «ο πρώτος στη ρωμαϊκή ιστορία».
  9. Οι «νεωτερικοί» ποιητές καταπιάνονται με τη λυρική και ελεγειακή ποίηση, τα επύλλια και τα επιγράμματα.
  10. Ο Ρωμαίος λογοτέχνης συμμετέχει στα εσωτερικά τεκταινόμενα γεγονός που αποτυπώνεται σε ρητορικούς λόγους οι οποίοι στηρίζονται στα πρότυπα των αττικών ρητόρων.

 

 

Λατινικά Β’ Λυκείου, Α´ Τεύχος | Σχολικό βοήθημα

Λατινικά Β’ Λυκείου, Β´ Τεύχος | Σχολικό βοήθημα

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.