Εγκύκλιος: Οδηγίες αναφορικά με τη διαχείριση της ύλης των φιλολογικών μαθημάτων

0
2269

Εγκύκλιος: Οδηγίες αναφορικά με τη διαχείριση της ύλης των φιλολογικών μαθημάτων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ́, Β ́, Γ ́ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. Για τα Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Α ́, Β ́, Γ ́ τάξεων Γυμνασίου:
Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν τα πιο σημαντικά, κατά την κρίση τους, κείμενα για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της πλοκής.
2. Για τα Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο Α ́, Β ́, Γ ́ τάξεων Γυμνασίου:

Για την Α ́ Γυμνασίου
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στην Α’ και Β ́ κλίση των ουσιαστικών, στη Β ́ κλίση των επιθέτων, στην κλίση της προσωπικής αντωνυμίας και της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος, αὓτη, τοῦτο, στην Οριστική του Ενεστώτα, Παρατατικού, Μέλλοντα και Αορίστου των βαρύτονων ρημάτων στην Ενεργητική Φωνή, στην Οριστική Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου των φωνηεντόληκτων ρημάτων στην Ενεργητική Φωνή, στην κλίση της Οριστικής Ενεστώτα και Παρατατικού του ρήματος εἰμἰ, καθώς και στους βασικούς όρους μιας απλής πρότασης: Υποκείμενο και κατηγόρημα.

Για τη Β ́ Γυμνασίου
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στα ουσιαστικά Γ ́ κλίσης, στα τριτόκλιτα επίθετα, στο υποκείμενο του απαρεμφάτου και της μετοχής, στην κλίση της Οριστικής της Μέσης Φωνής όλων των χρόνων, στην κλίση της Υποτακτικής και της Προστακτικής των χρόνων της Ενεργητικής και Μέσης Φωνής των βαρύτονων ρημάτων, στην κλίση της Υποτακτικής και Προστακτικής του Ενεστώτα του ρ. εἰμἰ, στην κλίση της Οριστικής Μέλλοντα του ρ. εἰμἰ, καθώς και στο αντικείμενο.

Για την Γ ́ Γυμνασίου
Προτείνεται να δοθεί έμφαση στον σχηματισμό των ομαλών παραθετικών επιθέτων, στην κλίση του Αορίστου Β ́ Ενεργητικής και Μέσης φωνής, στην κλίση της Ευκτικής των χρόνων της Ενεργητικής και της Μέσης Φωνής, στην κλίση της Ευκτικής του Ενεστώτα του ρ. εἰμἰ, καθώς και στην Παρατακτική και Υποτακτική σύνδεση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες για τα Φιλολογικά μαθήματα