Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά : Κριτήριο αξιολόγησης (Κείμενα: 15, 20, 21, 24)

XV:     Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non...

Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” 5-6 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” 5-6 (Κριτήριο αξιολόγησης)
Νεοελληνική Γλώσσα

Κριτήριο αξιολόγησης:Παιδεία και πολιτισμός σε δοκιμασία

Κριτήριο αξιολόγησης:Παιδεία και πολιτισμός σε δοκιμασία
Νεοελληνική Γλώσσα

Κριτήριο αξιολόγησης: Αναλφαβητισμός

Κριτήριο αξιολόγησης: Αναλφαβητισμός
Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά : Κριτήριο αξιολόγησης (Κείμενα: 29, 31, 34, 36)

 Α. ΚΕΙΜΕΝΑ (XXIX)Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: «Domi satis salutationum talium audio». Tum venit corvo in mentem...