Ιστορία Α´ Λυκείου: Τράπεζα θεμάτων – Κλασική εποχή – Αποδελτίωση ερωτήσεων

0
7482

Ιστορία Α´ Λυκείου: Τράπεζα θεμάτων – Κλασική εποχή – Αποδελτίωση ερωτήσεων

ΟΜΑΔΑ Α ́

1ο ΘΕΜΑ

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

 1. Η Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία είχε αρχικά ως έδρα την Αθήνα.
 2. Στη χορηγία ο χορηγός είχε την υποχρέωση να πληρώσει τα έξοδα για τη διδασκαλία ενός θεατρικού έργου.
 3. Η Κλασική Εποχή τελειώνει με τον θάνατο του Φιλίππου Β ́.
 4. Ο Αθηναίος στρατηγός Κίμων υπήρξε ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ.
 5. Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου διέθετε τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηρισθεί ένοπλη εξερεύνηση.
 6. Ο Εφιάλτης ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας περιορίζοντας τις δραστηριότητες των αριστοκρατικών.
 7. Τα θεωρικά ήταν τα έξοδα μιας επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες γιορτές.
 8. Την Αλεξάνδρεια ίδρυσαν στο Δέλτα του Νείλου οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου.
 9. Η Καλλίειος Συνθήκη ονομάστηκε και Κιμώνειος Ειρήνη.
 10. Χορηγία ονομαζόταν η λειτουργία κατά την οποία κάποιος πλούσιος Αθηναίος πολίτης αναλάμβανε τα έξοδα για την τέλεση αγώνων λαμπαδηδρομίας στα Παναθήναια.
 11. Ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος έληξε με μια μειωτική για τους Έλληνες ειρήνη, την Ανταλκίδειο.
 12. Η κύρια αιτία του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ανάμειξη των Περσών στις ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις.
 13. Μία επίπτωση του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ανάμειξη των Περσών στα εσωτερικά θέματα του ελληνικού κόσμου.
 14. Ο Κίμων, μετά τους Περσικούς Πολέμους, διαφωνούσε με την προοπτική σύγκρουσης της Αθήνας με τη Σπάρτη.
 15. Το μετοίκιο ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών της κλασικής Αθήνας στο θέατρο.
 16. Βασική επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής του Μ. Αλεξάνδρου ήταν να δημιουργηθεί ενιαίο νομισματικό σύστημα για την αυτοκρατορία του.
 17. Οι Σπαρτιάτες διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο για τη δημιουργία της Συμμαχίας της Δήλου.
 18. Ο Περικλής θέσπισε χρηματική αποζημίωση για τους κληρωτούς άρχοντες, τους βουλευτές και τους λαϊκούς δικαστές.
 19. Το μετοίκιο ήταν φόρος που πλήρωναν οι Αθηναίοι πολίτες κατά την Κλασική Εποχή.
 20. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ήττα των Λακεδαιμονίων και η αναγνώριση της Αθηναϊκής Ηγεμονίας.
 21. Ο σοφιστής Γοργίας πρώτος προέβαλε την Πανελλήνια Ιδέα.
 22. Ο Φίλιππος Β ́ επενέβη στη Θεσσαλία και τη Νότια Ελλάδα με αφορμή προβλήματα του Μαντείου των Δελφών.
 23. Κύριος εκφραστής της Πανελλήνιας Ιδέας ήταν ο Δημοσθένης.
 24. Ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος τελείωσε με τη σύναψη της Ανταλκιδείου Ειρήνης.
 25. Τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης της Περγάμου ήταν γραμμένα σε παπύρους.
 26. Η Πανελλήνια δέα διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Ισοκράτη.
 27. Στον Ελληνιστικό κόσμο χρησιμοποιούσαν κοινό νομισματικό σύστημα, κοινή δημοσιονομική πολιτική και κοινό τρόπο συναλλαγών.
 28. Μετά το τέλος των Περσικών Πολέμων και για διάστημα μισού περίπου αιώνα, η Αθήνα αναδείχθηκε σε ηγεμονική δύναμη μεταξύ των ελληνικών πόλεων- κρατών.
 29. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών.
 30. Ο Αθηναίος στρατηγός Kίμων υπήρξε αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα.
 31. Η Ανταλκίδειος Ειρήνη ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα των Περσών.
 32. Ο Μ. Αλέξανδρος οργάνωσε τη μακεδονική φάλαγγα.
 33. Αφορμή για τους Περσικούς Πολέμους στάθηκε η ατυχής εξέγερση των Ελλήνων της Ιωνίας.
 34. Η αρχαία φιλοσοφική σκέψη, ιδίως από τα μέσα του 5ου αι. π. Χ., τοποθέτησε στο κέντρο του ενδιαφέροντός της τον άνθρωπο.
 35. Το κέντρο βάρους του Ελληνικού κόσμου κατά την Ελληνιστική Εποχή μετακινήθηκε ανατολικά.
 36. Η ποίηση της Ελληνιστικής Εποχής συχνά υμνούσε τα πρόσωπα και τις πράξεις των βασιλέων.
 37. Ο Κίμων, μετά τους Περσικούς Πολέμους, διαφωνούσε με την προοπτική σύγκρουσης της Αθήνας με τη Σπάρτη.
 38. Η Σπαρτιατική Ηγεμονία ήταν αποτέλεσμα των Περσικών Πολέμων.
 39. Ο Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαμίνας της Κύπρου, ήταν μία από τις προσωπικότητες που θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, να ενώσουν τους Έλληνες εναντίον των Περσών.
 40. Ο Επίκουρος υπήρξε σημαντικός φιλόσοφος της Κλασικής Εποχής.
 41. Κατά την Ελληνιστική Εποχή για την διευκόλυνση των συναλλαγών καθιερώθηκε η γενικευμένη χρήση του περσικού νομίσματος.
 42. «Γυμνασιαρχία» ονομαζόταν η λειτουργία, κατά την οποία κάποιος πλούσιος Αθηναίος πολίτης αναλάμβανε τα έξοδα για τη «διδασκαλία» ενός θεατρικού έργου.
 43. Στο Συνέδριο της Κορίνθου, το 337 π.Χ., συμμετείχαν όλες οι ελληνικές πόλεις πλην της Αθήνας.
 44. Οι σύμμαχοι των Αθηναίων στο πλαίσιο της Α ́ Αθηναϊκής Συμμαχίας κατέβαλαν φόρο σε πλοία ή χρήματα.
 45. Στο Συνέδριο της Κορίνθου, το 337 π.Χ., συμφωνήθηκε να ιδρυθεί πανελλήνια συμμαχία με ισόβιο αρχηγό τον Φίλιππο Β´.
 46. Οι ελεύθεροι πολίτες στην αρχαία Ελλάδα αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση τη χειρωνακτική εργασία.

Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Πέρσης, μονάρχης, εχθρός, βασιλεία, ηγεμονία, Γοργίας, Ισοκράτης.

Η Πανελλήνια Ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. από τον σοφιστή ………………, σε λόγο του στον ιερό χώρο της Ολυμπίας. Κύριος εκφραστής αυτής της πολιτικής ήταν ο Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος …………………… Σε πρώτο στάδιο, διατυπώνει την άποψη ότι τον κοινό αγώνα εναντίον των …………………. θα μπορούσε να αναλάβει η Αθήνα με την ανασύσταση της ………………. της. Αργότερα, διατύπωσε την άποψη ότι ένας ισχυρός ……………….. θα μπορούσε να ενώσει όλους τους Έλληνες.

Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Πλάτων, ορθολογισμός, άνθρωπος, Θουκυδίδης, Αριστοφάνης, Σοφοκλής, σοφιστής.

Τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών δημιούργησε έργα απαράμιλλα σε πνευματική και καλλιτεχνική λαμπρότητα. Η φιλοσοφική σκέψη από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. τοποθέτησε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον …………………… και προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φαινόμενα με βάση τη λογική (……………………..). Η ιστοριογραφία εκπροσωπήθηκε από τον Ηρόδοτο αλλά κυρίως από τον ……………………., ο οποίος με το έργο του έθεσε τα θεμέλια της επιστημονικής ιστορικής συγγραφής. Η ποιητική τέχνη κυρίως με το έργο των τριών τραγικών (Αισχύλου, ………………….., Ευριπίδη) εξελίχθηκε σε θεατρικό λόγο υψηλών διανοημάτων, ενώ με τις κωμωδίες του ……………………. σε κριτική της καθημερινής πολιτικής ζωής.

Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

 1. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά στις πόλεις της νότιας Ελλάδας:

α. με το Συνέδριο της Κορίνθου του 337 π. Χ.

β. με την επανάληψη του Συνεδρίου της Κορίνθου το 336 π. Χ.

γ. με τη μάχη στη Χαιρώνεια.

δ. με τη μάχη στα Λεύκτρα.

 1. Στην κλασική Αθήνα τα θεωρικά ήταν:

α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές εορτές.

β. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο.

γ. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές.

δ. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους.

 

 

 1. Ο Φίλιππος Β ́ στα βόρεια σύνορα του κράτους του αντιμετώπισε:

α. τους Ιλλυριούς και τους Παίονες.

β. τους Αθηναίους και τους Κορίνθιους.

γ. τους Πέρσες.

δ. τους Θηβαίους και τους Κορίνθιους.

 

 

 1. Ως Κλασική Εποχή ορίζουν οι ιστορικοί:

α. την περίοδο από το τέλος του Μυκηναϊκού Πολιτισμού μέχρι το τέλος των Περσικών Πολέμων.

β. την περίοδο από το τέλος των Περσικών Πολέμων έως και τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου.

γ. τον «Χρυσούν αιώνα» του Περικλέους».

δ. την εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου.

 1. Η πολιτική του Κίμωνα αποσκοπούσε:

α. στη συνεργασία με τις πόλεις της Αθηναϊκής Συμμαχίας.

β. στη συνεργασία με τους Πέρσες.

γ. στη σύγκρουση με τη Σπάρτη.

δ. στη συνεργασία με τη Σπάρτη και στην αντιμετώπιση των Περσών.

 1. Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην αντιπαράθεση της Αθηναϊκής και της Πελοποννησιακής Συμμαχίας κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ήταν:

α. η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων.

β. οι θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών.

γ. ο φόβος των Αθηναίων για τη στρατιωτική δύναμη των Σπαρτιατών.

δ. οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας.

 1. Η Πανελλήνια Ιδέα έγινε πραγματικότητα από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β ́ το 337 π. Χ. σε συνέδριο:

α. στην Κόρινθο.

β. στη Μακεδονία.

γ. στην Αθήνα.

δ. στη Χαιρώνεια.

 1. Τη μακεδονική φάλαγγα συγκροτούσαν:

α. οι ακοντιστές.

β. οι ιππείς.

γ. οι πεζέταιροι.

δ. οι τοξότες.

 1. Στωική φιλοσοφία ονομάστηκε η φιλοσοφική σκέψη:

α. του Αριστοτέλη.

β. του Πλάτωνα.

γ. του Ζήνωνα.

δ. του Επίκουρου.

 1. Ο Κίμων ήταν:

α. τύραννος της Αθήνας.

β. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα.

γ. ηγέτης της αριστοκρατικής παράταξης στην Αθήνα.

δ. βασιλιάς της Αθήνας.

 1. Ο σημαντικότερος ιστοριογράφος της Ελληνιστικής Εποχής ήταν:

α. ο Ξενοφών.

β. ο Ηρόδοτος.

γ. ο Θουκυδίδης.

δ. ο Πολύβιος.

 1. Ο Καλλίας ήταν:

α. αρχηγός αθηναϊκής αποστολής για σύναψη συνθήκης ειρήνης στα Σούσα.

β. στρατηγός των Αθηναίων που πολέμησε τους Πέρσες.

γ. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα.

δ. νομοθέτης της Αθήνας κατά την Κλασική Εποχή.

 1. Ο Φίλιππος Β ́ επιβλήθηκε ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Ελλήνων στη μάχη:

α. της Ιμέρας.

β. της Μαντίνειας.

γ. των Λεύκτρων.

δ. της Χαιρώνειας.

 1. Το σύστημα διακυβέρνησης στα Ελληνιστικά Βασίλεια ήταν:

α. ολιγαρχικό.

β. μια μορφή βασιλείας που περιοριζόταν από βουλή.

γ. η απόλυτη μοναρχία.

δ. η τυραννίδα.

Να αντιστοιχίσετε κάθε φράση από τη στήλη Α με έναν όρο της στήλης Β. Ένας όρος από την στήλη Α περισσεύει.

Α

Β

1.     Μάχη της Χαιρώνειας

2.     Ιωνική Επανάσταση

3.     Πελοποννησιακός Πόλεμος

4.     Καλλίειος Συνθήκη

5.     Μάχη του Μαραθώνα

6.     Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος

α. σύγκρουση Αθηναϊκής και Πελοποννησιακής Συμμαχίας

β. Κιμώνειος Ειρήνη

γ. αφορμή για τους Περσικούς Πολέμους

δ. συγκρούσεις των ελληνικών πόλεων με τη Σπάρτη

ε. νίκη του Φιλίππου Β ́

Να αντιστοιχίσετε κάθε φράση από τη στήλη Α με έναν όρο της στήλης Β. Ένας όρος από την στήλη Α περισσεύει.

Α

Β

1.     Ερατοσθένης

2.     Ευκλείδης

3.     Αρίσταρχος ο Σάμιος

4.     Επίκουρος

5.     Αρχιμήδης ο Συρακούσιος

6.     Μένανδρος

α. κωμωδία

β. φυσικές επιστήμες γ. γεωγραφία

δ. αστρονομία

ε. μαθηματικά

2ο ΘΕΜΑ

 1. Να αναφέρετε τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου.
 2. Ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της Πανελλήνιας Ιδέας και ποιες ήταν οι απόψεις του για την εφαρμογή της;
 3. Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό Κράτος την εποχή του Περικλή από τα ορυχεία μετάλλου και τη φορολογία;
 4. Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για τις πολιτικές επιδιώξεις του Μ. Αλεξάνδρου και πώς η άποψη αυτή τεκμηριώνεται;
 5. Ποια ήταν η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου στον οικονομικό τομέα;
 6. Ποιες συνθήκες οδήγησαν στην ίδρυση της Α ́ Αθηναϊκής Συμμαχίας, πού ήταν η έδρα της και με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της;
 7. Πώς οργάνωσε τον στρατό και την οικονομία του Μακεδονικού Κράτους ο Φίλιππος Β ́;
 8. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού Πολέμου για τις ελληνικές πόλεις;
 9. Ποια εξωτερική πολιτική ακολούθησε ο Φίλιππος Β ́ για την ένωση των Ελλήνων μέχρι το Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.);
 10. Με ποια μέτρα ο Περικλής ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας;
 11. Πώς λειτούργησε η οικονομία του Ελληνιστικού κόσμου;
 12. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της Ανταλκιδείου Ειρήνης;
 13. Υπό ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Α ́ Αθηναϊκή Συμμαχία, πού ήταν η έδρα της και με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της;

Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: «τριακοντούτεις σπονδαί», αρχιθεωρία, Κλασική Εποχή, χορηγία, τριηραρχία, Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος, λειτουργία.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.