Πλάτωνας Πολιτεία: Ερωτήσεις από θέματα Πανελλαδικών (2000-2018)

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 1. Ποιες είναι οι τέσσερις θεμελιώδεις αρετές, κατά τον Πλάτωνα, και πώς ενσαρκώνονται στην ιδεώδη πολιτεία του; (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2000)
 2. Ποια είναι η αγωγή των φυλάκων κατά τον Πλάτωνα; (ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2005)
 3. Ποιες οι θεμελιώδεις αρετές της ιδεώδους πολιτείας κατά τον Πλάτωνα και πώς συσχετίζονται με τη διάρθρωση των κοινωνικών τάξεων της πολιτείας του; (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2007)
 4. Πώς εξηγεί ο Πλάτωνας τη μετάβαση από τη ∆ημοκρατία στην Τυραννίδα και ποια είναι, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών πολιτευμάτων; (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2011)
 5. Ποιες είναι, κατά τον Πλάτωνα, οι ενασχολήσεις των φυλάκων-αρχόντων (βασιλέων) μετά την ολοκλήρωση της αγωγής τους και ποια τα χαρακτηριστικά τους ως φιλοσόφων-βασιλέων; (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012)
 6. Στην πλατωνική πολιτεία ποια είναι η διαίρεση σε τάξεις και ο ρόλος της καθεμιάς; (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς από τις προτάσεις της στήλης Α, τη σωστή λέξη ή πρόταση της στήλης Β:

Στήλη Α                                                                                                                    Στήλη Β

1. Δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές σύμφωνα με τον

Γλαύκωνα.

Θρασύμαχο.

Κέφαλο.

2. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων δεν περιλαμβάνει

τη στερεομετρία.

την αρμονική.

τον χορό.

3. Το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στις Συρακούσες είχε δραματικές εξελίξεις, γιατί

γνώρισε τον Πυθαγορισμό.

εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί.

ενεπλάκη στην εμφύλια διαμάχη Δίωνα-Διονυσίου.

4. Οι φύλακες επίκουροι

είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν τις δύο άλλες τάξεις.

επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα.

μεριμνούν για την ευδαιμονία ολόκληρης της πολιτείας.

5. Όταν ο κακούργος κηφήνας αναλάβει με τη βοήθεια του Δήμου την εξουσία, εγκαθιστά

τη Δημοκρατία.

την Ολιγαρχία.

την Τυραννίδα.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)

 1. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύει μία λέξη.)

Στήλη Α                                                        Στήλη Β

ἀφικέσθαι

ανικανοποίητος

εἶπον

αφαιρετικός

ἰδεῖν

ιδέα

μεταδιδόναι

παράδοση

ρήμα

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)

 1. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, βαθμό, μέρος του λόγου), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: «ἀγαθόν», «πόνων», «φαυλότεραι».

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ

 1. Να σχολιάσετε ερμηνευτικά τη φράση «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν».(ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2005)
 2. Ποια είναι η ηθική υποχρέωση των φιλοσόφων κατά τον Πλάτωνα, όπως διαφαίνεται από το κείμενο;(ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2005)
 3. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων – φράσεων του κειμένου: ἐν παιδείᾳ (μονάδες 6), ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν (μονάδες 9). (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2011)
 4. Με βάση το κείμενο που σας δίνεται να προσδιορίσετε ποιοι δεν είναι κατάλληλοι να αναλάβουν πολιτικές εξουσίες και γιατί. (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2011)
 5. Να ερμηνεύσετε, με βάση το κείμενο που σας δίνεται, τους συμβολισμούς: πρὸς τὸ φῶς, ἐν δεσμοῖς, ἀνδριάντας. (ΕΝΟΤΗΤΑ 11-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012)
 6. Με ποιους εκφραστικούς τρόπους αισθητοποιείται η εικόνα του σπηλαίου και των δεσμωτών (μονάδες 8) και ποιος ο ρόλος του καθενός; (μονάδες 7) (ΕΝΟΤΗΤΑ 11-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012)
 7. Ποιος είναι ο σκοπός του «νόμου» και με ποια μέσα επιδιώκεται η πραγματοποίησή του σύμφωνα με το κείμενο που σας δίνεται; (Ενότητα 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)
 8. «βελτίστας φύσεις», «τὸ ἀγαθὸν», «ἀναβῆναι…τὴν ἀνάβασιν»: ποιο είναι το περιεχόμενο των παραπάνω όρων και πώς συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με το κείμενο που σας δίνεται; (Ενότητες 12 & 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: διατρίβειν, μετέχειν, μηχανᾶται, ἐπελάθου, διαφερόντως. (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 2005)
 2. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: απόρρητος, ντροπαλός, αντιβιοτικό, αποχή, δυσπραγία, μονοκατοικία, προφήτης, είδωλο, βάθρο, ανυπόμονος. (ΕΝΟΤΗΤΑ 12-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2011)
 3. Να βρείτε στο διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: γεωμετρία, σχήμα, ευφυής, υπόδημα, διένεξη, οπτασία, άξονας, διεργασία, πυρετός, δίφθογγος. (ΕΝΟΤΗΤΑ 11- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012)
 4. άφιξη, προσαρμογή, πολιτισμός, τρόπος, επιμελητής: για καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο. (Ενότητες 12 & 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)
 5. Ο Πλάτων, για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς την κατάκτησή του, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τ πρόσθεν ἔφαμεν εναι μέγιστον», β) «δεν τε τὸ γαθὸν» και γ) «ναβναι κείνην τὴν νάβασιν». Να αναλύσετε το νόημα αυτών των φράσεων στο κείμενο του Πλάτωνα. (Ενότητες 12 & 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)
 6. Αφού διαβάσετε το χωρίο «Ἐπελάθου […] τῆς πόλεως», να απαντήσετε με βάση αυτό στα δύο επόμενα ερωτήματα:

α. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου;

β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει;  

(Ενότητες 12 & 13/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018)

Κατεβάστε το αρχείο: Ερωτήσεις από θέματα Πανελλαδικών (2000-2018)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.