Σουπίνο

Σουπίνο

1. Είναι ρηματικό ουσιαστικό αρσενικού γένους
2. σχηματισμός: ρηματικό θέμα + tum-sum)

3. μόνο δύο τύποι:       ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: amatum, deletum, lectum, auditum.

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ: amatu, deletu, lectu, auditu.
                  
Α. ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΣΟΥΠΙΝΟΥ (- um)
1. Δηλώνει: ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
2.um + ρήματα κινήσεως σημαντικά: eo, venio, mitto κ.α.
3. Εφόσον το Σουπίνο ανήκει σε ρήμα μεταβατικό τότε παίρνει και αντικείμενο :

Β. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΟΥΠΙΝΟΥ (– u)
1. Δηλώνει: ΑΝΑΦΟΡΑ
2. –u + επίθετα: facilis, difficilis, iucundus, incredibilis, mirabilis.
3. συνήθως στερεότυπα: dictu, factu, auditu, visu.
Μανόλης Μαυρακάκης (10431 Posts)

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό


Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Πλήρες βιογραφικό

Απάντηση

Απάντηση