Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Αρχαία Ελληνικά

Υλικό
Σημειώσεις
Περιεκτικά σχόλια στην “Αντιγόνη” του Σοφοκλή 21 Ιανουάριος, 2018 by Μαρία Χρήστου
Περικλέους Ἐπιτάφιος: Ηλεκτρονικό βοήθημα Περικλέους Ἐπιτάφιος: Ηλεκτρονικό βοήθημα 14 Ιανουάριος, 2018 by Μαρία Χρήστου
Αντιγόνη σε comics 4 Οκτώβριος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Αντιγόνη: Α΄ Επεισόδιο-ενότητα 8η(Στίχοι 278-314)-Μετάφραση 1 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Σοφοκλή, “Αντιγόνη”-Η παράσταση σε  comics 7 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σοφοκλή Αντιγόνη: Πρόλογος, Στίχοι 66-99(Μετάφραση) 29 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Β´ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις 8 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Αντογόνη: Εισαγωγή(Ερωτήσεις σωστού-λάθους) 11 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Σοφοκλή Αντιγόνη: Ερωτήσεις Κ.Ε.Ε. (Στίχοι 39-99) 1 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Σοφοκλή Αντιγόνη: Ερωτήσεις Κ.Ε.Ε. (Στίχοι 1-38) 1 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σοφοκλή Αντιγόνη: Επαναληπτικές ασκήσεις(1-99) 19 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σοφοκλή Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 82-99) 24 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 655-671) 26 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 635-654) 20 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 526-545) 12 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 506-525) 6 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 491-507) 28 Φεβρουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Αντιγόνη: Ερωτήσεις εισαγωγής (από Τράπεζα Θεμάτων) 31 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 49-68) 20 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 39-57) 5 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 20-38) 29 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Λεξιλογικές ασκήσεις (Στίχοι 1-19) 14 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Γραμματική
Συντακτικό
Κριτήρια Αξιολόγησης

Έκθεση

Υλικό
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

Υλικό
Σημειώσεις
Λογοτεχνία: Το λογοτεχνικό κίνημα του παρνασσισμού 8 Μάρτιος, 2014 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης

Ιστορία

Υλικό
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Ιστορία Β´ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις 24 Απρίλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Κριτήρια Αξιολόγησης

Φιλοσοφία

Υλικό
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης