Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας

Αρχαία Ελληνικά

Υλικό
Σημειώσεις
Περιεκτικά σχόλια στην “Αντιγόνη” του Σοφοκλή 21 Ιανουάριος, 2018 by Μαρία Χρήστου
Περικλέους Ἐπιτάφιος: Ηλεκτρονικό βοήθημα Περικλέους Ἐπιτάφιος: Ηλεκτρονικό βοήθημα 14 Ιανουάριος, 2018 by Μαρία Χρήστου
Αντιγόνη σε comics 4 Οκτώβριος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Α΄ Επεισόδιο-ενότητα 8η(Στίχοι 278-314)-Μετάφραση 1 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Σοφοκλή, “Αντιγόνη”-Η παράσταση σε  comics 7 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Πρόλογος: Στίχοι 66-99(Μετάφραση) 29 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
Επαναληπτικές ασκήσεις(16) 8 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Εισαγωγή:Ερωτήσεις σωστού-λάθους 11 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Ερωτήσεις Κ.Ε.Ε. (Στίχοι 39-99) 1 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Ερωτήσεις Κ.Ε.Ε. (Στίχοι 1-38) 1 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(1-99) 19 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Λεξιλογικές ασκήσεις:Στίχοι 82-99 24 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικό διαγώνισμα(Στίχοι 531-581) 15 Απρίλιος, 2015 by Βασίλης Μακράκης
Λεξιλογικές ασκήσεις:Στίχοι 655-671 26 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Λεξιλογικές ασκήσεις (Τράπεζα Θεμάτων)-Στίχοι 635-654 20 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Λεξιλογικές ασκήσεις (Τράπεζα Θεμάτων)-Στίχοι 526-545 12 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Λεξιλογικές ασκήσεις (Τράπεζα Θεμάτων)-Στίχοι 506-525 6 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Λεξιλογικές ασκήσεις (Τράπεζα Θεμάτων)-Στίχοι 491-507 28 Φεβρουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντιγόνη: Οδηγίες διδασκαλίας για τη Β ́ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ Ερωτήσεις εισαγωγής (από Τράπεζα Θεμάτων) 31 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Λεξιλογικές ασκήσεις:Στίχοι 49-68 20 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Λεξιλογικές ασκήσεις:Στίχοι 39-57 5 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Λεξιλογικές ασκήσεις:Στίχοι 20-38 29 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Λεξιλογικές ασκήσεις:Στίχοι 1-19 14 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Γραμματική
Συντακτικό
Κριτήρια Αξιολόγησης

Έκθεση

Υλικό
Σημειώσεις
Νεοελληνική Γλώσσα: Θεωρία για τις σύνθετες λέξεις 24 Φεβρουάριος, 2019 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Β´ Λυκείου: Αναφορικές προτάσεις 16 Ιανουάριος, 2019 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα: Γλώσσα 9 Δεκέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα:Τύπος και δημοκρατία 3 Φεβρουάριος, 2017 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Β´ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις 11 Σεπτέμβριος, 2018 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(16) 8 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(15) 8 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(12) 8 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(14) 30 Ιούλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις:Δομή παραγράφου, στίξη 22 Απρίλιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Σημεία στίξης:Άσκηση 2 Ιανουάριος, 2017 by Έφη Ξύδη
Επαναληπτικές ασκήσεις(11) 28 Αύγουστος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(10) 16 Αύγουστος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(9) 24 Ιούλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(8) 3 Ιούλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(7) 18 Ιούνιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(6) 8 Ιούνιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(5) 2 Μάιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(4) 30 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις για την παράγραφο 27 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις(3) 14 Ιούνιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

Υλικό
Σημειώσεις
Λογοτεχνία: Το λογοτεχνικό κίνημα του παρνασσισμού 8 Μάρτιος, 2014 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης

Ιστορία

Υλικό
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Επαναληπτικές ασκήσεις 24 Απρίλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Κριτήρια Αξιολόγησης

Φιλοσοφία

Υλικό
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης