Αρχαία Ελληνικά

Λυσία Υπέρ ΜαντίθεουΘεματογραφία (άγνωστων κειμένων)ΓραμματικήΣυντακτικό
Σημειώσεις
mantitheos Ρητορικός λόγος Β´ Λυκείου: Σημειώσεις εισαγωγής 14 Ιανουαρίου, 2018 by Μαρία Χρήστου
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 4-8 29 Ιουλίου, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 20-21 29 Ιουλίου, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 18-19 29 Ιουλίου, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 9-13 28 Ιουλίου, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 1-3 28 Ιουλίου, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίου “Ὑπὲρ Μαντιθέου”:Μετάφραση 4 Νοεμβρίου, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Ρητορικά Κείμενα – Βιβλίο Καθηγητή 9 Σεπτεμβρίου, 2013 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Ασκήσεις
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 20-21 4 Φεβρουαρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 18-19 4 Φεβρουαρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 7-8 16 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 20-21 12 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 1-3(2) 11 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 1-3(1) 10 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Ρητορικά κείμενα(Εισαγωγή:Ερωτήσεις σωστού-λάθους) 22 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Ερωτήσεις-απαντήσεις εισαγωγής 2 Δεκεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Ερωτήσεις εισαγωγής 29 Σεπτεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης

Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4 17 Φεβρουαρίου, 2020 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου κατὰ Ἀγοράτου 1-4 17 Φεβρουαρίου, 2020 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 1.1.4.1-1.1.11.1 24 Ιανουαρίου, 2019 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 5.1.31-32 9 Νοεμβρίου, 2018 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο : Ἰσοκράτη Περί εἰρήνης 39-40 4 Νοεμβρίου, 2018 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 17 Οκτωβρίου, 2018 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αδίδακτο κείμενο: Ὑπερείδης, Ἐπιτάφιος 10-11 11 Απριλίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Νόμοι Δ΄ 935b-c 18 Μαρτίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Πλάτων, Νόμοι Δ΄ 713d 17 Μαρτίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Ὀλυμπιακός 33.1-2 16 Μαρτίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Συμπόσιον 4.34-36 15 Μαρτίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Φαίδρος 265a-c 7 Μαρτίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους 30a-b 25 Φεβρουαρίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1.2.6-7 21 Φεβρουαρίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.4.1-1.5.1 17 Φεβρουαρίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Πλάτων, Γοργίας, 519 c-d 6 Φεβρουαρίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο:Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.6.1-3 20 Δεκεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 2.12.1.1. – 2.12.4.1. 18 Δεκεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.1.136.1-3 14 Νοεμβρίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 7.1.39-40 12 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 5.4.64-5 12 Οκτωβρίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ισοκράτης, περί ειρήνης 38-39 31 Αυγούστου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4.8.5-6 23 Αυγούστου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένους, Περὶ εἰρήνης 5.1-2 22 Απριλίου, 2017 by Ισιδώρα Δρίτσα
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ἀριστοτέλους, Μετά τά Φυσικά (980a-b, 21-25) 15 Μαρτίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Θουκυδίδου, Ἱστορίαι 1.30 18 Δεκεμβρίου, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, 1.3. 3-4 18 Δεκεμβρίου, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4. 8.5-7 7 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 4-5 9 Οκτωβρίου, 2016 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσία, Κατά Αλκιβιάδου Α’ Λιποταξίου 47-48 19 Ιουλίου, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ἰσοκράτους Πανηγυρικός 51-53 11 Απριλίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένης, Κατά Νεαίρας 1 10 Απριλίου, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 1-2 25 Μαρτίου, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος Ἑλλληνικά 7.1.39 9 Μαρτίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ἀριστοτέλους Ἀθηναίων Πολιτεία, 4-5 3 Μαρτίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφώντας, Κύρου Ἀνάβασις Ε, ΙV, 4 – 7 10 Φεβρουαρίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, «Κατὰ Ἐρατοσθένους», 1 – 2 2 Ιανουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένους Γ´ Ὀλυνθιακός 3-4 23 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένους Ἐπιτάφιος 1 22 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένους Πρὸς Λεπτίνην 71-72 21 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ἰσοκράτους, Φίλιππος 145– 147 2 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις 5, 4, 4-7 26 Ιανουαρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αισχίνου Κατά Κτησιφώντος 169-170 4 Ιανουαρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 75-76 4 Ιανουαρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Θουκυδίδου “Ιστορίαι” Α, 94-95 24 Δεκεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Περὶ τῆς εἰρήνης 1-3 18 Δεκεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένους, Κατὰ Τιμοκράτους 139– 141 19 Νοεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσίου, Επιτάφιος 44– 45 19 Νοεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Πλάτωνος, «Χαρμίδης» 153 b – c 2 Νοεμβρίου, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένους «Περί Στεφάνου», 285-286 1 Νοεμβρίου, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσίου, “Δήμου καταλύσεως απολογία” 15-16 1 Νοεμβρίου, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσία “Κατά Αγοράτου” 37-38 22 Οκτωβρίου, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένης, Κατ᾽ Αριστογείτονος Α´ 15-16 27 Σεπτεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Θουκυδίδου Ιστορία (7, 8 1-2) 13 Φεβρουαρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσίου, Υπέρ του Νικίου αδελφού §§ 20-22 3 Δεκεμβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ισοκράτους, Περί αντιδόσεως 299-300 28 Νοεμβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1, 5, 6–7 31 Οκτωβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένους, Κατά Μειδίου 95-96 24 Οκτωβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος, Ἱέρων 2, 6-9 20 Οκτωβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Δημοσθένους, Κατ’ Αριστογείτονος (Α΄ 15-17) 9 Οκτωβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 4 – 5 31 Αυγούστου, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αἰσχίνου, Κατά Κτησιφῶντος, 2 31 Αυγούστου, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 3, 2, 11 30 Αυγούστου, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 6-7 29 Αυγούστου, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσίου, Κατά Ἀγοράτου 37 – 38 26 Αυγούστου, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 6, 3, 4 – 5 26 Αυγούστου, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Λυσίου κατά Αγοράτου (5-7) 26 Αυγούστου, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Αἰσχίνου “Κατά Κτησιφῶντος” 123 – 124 24 Αυγούστου, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 16-18 10 Ιανουαρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ἀνδοκίδου, περί τῆς πρός Λακεδαιμονίους Εἰρήνης,10 – 12 23 Δεκεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ἰσοκράτους Αἰγινητικός 10 17 Δεκεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 50-52 18 Οκτωβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13 Επεξεργασία άγνωστου κειμένου 18 Οκτωβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα σε ηω 8 Φεβρουαρίου, 2018 by Ρία Ροροπούλου
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στον Παθητικό Αόριστο Α´ & Β´ 21 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων 13 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στα ρήματα της β´ συζυγίας (σε -μι) 12 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους (Π) 12 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ενρινόληκτα-υγρόληκτα ρήματα: Ασκήσεις 11 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Κ) 9 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα σε -ηω:ασκήσεις 4 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους (Ζ-Η-Θ-Ι) 31 Οκτωβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Θ) 18 Οκτωβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης:ασκήσεις 17 Οκτωβρίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Z-H) 17 Οκτωβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα:Οι υπόλοιποι χρόνοι(ασκήσεις) 13 Οκτωβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα:Σχηματισμός των υπόλοιπων χρόνων 13 Οκτωβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα-θεωρία(2) 11 Οκτωβρίου, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα 9 Οκτωβρίου, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα σε -ηω(με χαρακτήρα η) Α´ τάξης 8 Οκτωβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης B.Συνηρημένα επίθετα 7 Οκτωβρίου, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Τονισμός συνηρημένων συλλαβών 6 Οκτωβρίου, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Περὶ τοῦ δασυνομένου ῥ 5 Οκτωβρίου, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά: Τονισμός και κλίση ορισμένων συνθέτων 3 Οκτωβρίου, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης:ασκήσεις 28 Σεπτεμβρίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα β´ τάξης:Ασκήσεις 21 Σεπτεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ῥήματα πτήσσω και πτύσσω 13 Σεπτεμβρίου, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α) 9 Σεπτεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Βαρύτονα ρήματα ε.φ.:ασκήσεις 1 Σεπτεμβρίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αναδιπλασιασμός:ασκήσεις 23 Ιουλίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ενρινόληκτα-υγρόληκτα ρήματα:ασκήσεις 23 Ιουλίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αόριστοι β´ κατά τα σε -μι:ασκήσεις(2) 15 Μαΐου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Βαρύτονα-Συμφωνόληκτα-Ρήματα(Παρατηρήσεις) 28 Απριλίου, 2017 by Δήμητρα Βεργιώτη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Επίθετα, παραθετικά, αντωνυμίες:ασκήσεις 19 Μαρτίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Ν-Ω) 19 Μαρτίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Α-Μ) 14 Μαρτίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αόριστος β´- Παθητικοί χρόνοι(άσκηση) 11 Μαρτίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Επίθετα(δευτερόκλιτα-τριτόκλιτα):Ασκήσεις(2) 22 Φεβρουαρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα σε -αω, -ηω, -οω(ασκήσεις) 14 Φεβρουαρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα β´ τάξης:Ασκήσεις 9 Φεβρουαρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Μέλλοντας-Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων:ασκήσεις 31 Ιανουαρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Άσκηση:Ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα 28 Δεκεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Επαναληπτικές ασκήσεις:Ομόηχοι τύποι 16 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Απαρέμφατα-μετοχές: Ασκήσεις 14 Δεκεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Υποτακτική-ασκήσεις 12 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών 8 Δεκεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Μετοχές-άσκηση 3 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Απαρέμφατα-άσκηση 3 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ουσιαστικά-επίθετα(συνεκφορές)-Άσκηση 1 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα & αττικόκλιτα ουσιαστικά β´ κλίσης-Άσκηση 22 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αναδιπλασιασμός(θεωρία) 22 Νοεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αόριστοι β´ κατά σε -μι(Ασκήσεις) 21 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ευκτική-ασκήσεις 19 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Προστακτική-ασκήσεις 17 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα β´ τάξης σε εω (δισύλλαβα)-Ασκήσεις 7 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αόριστος β´-άσκηση πολλαπλής επιλογής 6 Νοεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα-ασκήσεις 5 Νοεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Η κλίση της αντωνυμίας ὁδί, ἡδί, τοδί 27 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Φημί(Κλίση, σύνταξη, ομόρριζα) 20 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αντωνυμίες-ασκήσεις 15 Οκτωβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα Β´ τάξης σε -εω 10 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα Α´ τάξης σε -αω 8 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος αφωνόληκτων ρημάτων μ.φ. 4 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Εγκλιτικές αντικαταστάσεις-Άσκηση 4 Ιουνίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Εγκλιτικές αντικαταστάσεις-ασκήσεις 27 Απριλίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αόριστος β´(θεωρία-κλίση) 20 Μαρτίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Δευτερόκλιτα επίθετα(κλίση-θεωρία) 20 Μαρτίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις (ρήματα-ουσιαστικά)-Θουκυδίδης 1.24-26 16 Μαρτίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Γ κλίση ουσιαστικών 1 Μαρτίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Β κλίση ουσιαστικών 1 Μαρτίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Α κλίση ουσιαστικών 1 Μαρτίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Δευτερόκλιτα-τριτόκλιτα επίθετα(ασκήσεις) 24 Φεβρουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αντωνυμίες-ασκήσεις 20 Φεβρουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Μέλλοντας-Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων 14 Φεβρουαρίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Άσκηση τονισμού (ουσιαστικά, επίθετα-επιρρήματα, ρήματα) 13 Φεβρουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ιδιαίτερος σχηματισμός Μέλλοντα και Αορίστου 11 Φεβρουαρίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ρήματα με διπλή αύξηση 11 Φεβρουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Κριτήριο αξιολόγησης στη γραμματική 10 Φεβρουαρίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Κανόνες τονισμού(Θεωρία-παραδείγματα) 9 Φεβρουαρίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αντωνυμίες 8 Φεβρουαρίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα ρήματα 4 Φεβρουαρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων(θεωρία) 31 Ιανουαρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Δευτερόκλιτα επίθετα(παρατηρήσεις) 16 Ιανουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αφωνόληκτα ρήματα-άσκηση 4 Ιανουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Επαναληπτικές ασκήσεις ουσιαστικών Α΄, Β΄ & Γ΄ κλίσης 4 Ιανουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα γ´ τάξης σε -οω 1 Ιανουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα α´ τάξης σε -αω 1 Ιανουαρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Συνηρημένα β´ τάξης σε -εω 31 Δεκεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Τριτόκλιτα επίθετα(κλίση) 19 Δεκεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ἰσοκράτους “Εὐαγόρας”-Χρονικές αντικαταστάσεις 27 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ισοκράτους Ευαγόρας: Ασκήσεις ουσιαστικών 16 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Παθητικός Μέλλοντας-Αόριστος α´ & β´: Ασκήσεις 21 Οκτωβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αντωνυμίες-Άσκηση(“Ἀπολογία” Πλάτωνα) 27 Σεπτεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Α´ κλίση ουσιαστικών-ασκήσεις (Πλάτωνος “Ἀπολογία”) 18 Σεπτεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Γ´ κλίση ουσιαστικών-ασκήσεις (Πλάτωνος “Ἀπολογία”) 16 Σεπτεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ημιφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης(άσκηση) 3 Ιουνίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Επίθετα(κατηγοριοποίηση) 31 Μαΐου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης-Ασκήσεις 29 Μαΐου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α-Ν) 15 Νοεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ιδιομορφίες ρημάτων: Ασκήσεις 1 Ιουνίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Α-Χ) 21 Μαΐου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Κλίση δεικτικής αντωνυμίας οὑτοσί, αὑτηί, τουτί 16 Μαρτίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις (Εγκλιτικές αντικαταστάσεις) 19 Ιανουαρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Εγκλιτικές-χρονικές αντικαταστάσεις 8 Δεκεμβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ο τονισμός των εγκλιτικών(θεωρία) 11 Σεπτεμβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Χ-Ψ-Ω) 23 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Υ-Φ) 23 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Π) 20 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Ρ-Σ-Τ) 20 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Μ-Ν-Ο) 19 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Λ) 19 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Θ-Ι-Κ) 18 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Δ-Ε-Ζ-Η) 18 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Β-Γ) 12 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α) 10 Αυγούστου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων (Ν-Ω) 3 Μαΐου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων 24 Φεβρουαρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά: Α΄, Β΄ & Γ΄ κλίση ουσιαστικών-Ασκήσεις 5 Φεβρουαρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Γ΄ κλίση ουσιαστικών:ασκήσεις 1 Φεβρουαρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Οριστική & Προστακτική Αορίστου β΄ του ρήματος λέγω 2 Ιανουαρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Ανώμαλα ρήματα σε -μι: Φημί (Κλίση, σύνταξη, ομόρριζα) 28 Δεκεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Αρχαία Ελληνικά: Φωνήεντα – Σύμφωνα 23 Δεκεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Παρεπόμενα ρήματος 22 Δεκεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Α΄ κλίση ουσιαστικών:ασκήσεις 16 Νοεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Παθητικός Αόριστος Α΄ & Β΄(κλίση) 15 Νοεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Παθητικός Μέλλοντας Α΄ & Β΄(κλίση) 14 Νοεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης ἐπίσταμαι(κλίση) 19 Οκτωβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης Οἶδα: κλίση, σύνταξη, ομόρριζα 9 Οκτωβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στο αντικείμενο 4 Δεκεμβρίου, 2018 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Το αντικείμενο 8 Νοεμβρίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Το υποκείμενο 7 Νοεμβρίου, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Μορφές υποκειμένου-ασκήσεις 27 Νοεμβρίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Τα είδη του κατηγορουμένου (αυτο-βαθμολογούμενη online)-2- 27 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις συντακτικού αυτο-βαθμολογούμενες οnline 27 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Τα είδη του κατηγορουμένου (αυτο-βαθμολογούμενη online)-1- 26 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Απαρέμφατο:ασκήσεις 24 Σεπτεμβρίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Τα είδη του κατηγορουμένου:θεωρία 29 Ιουλίου, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Δοτική προσωπική:ασκήσεις 4 Μαΐου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κοινοί τρόποι εισαγωγής προτάσεων 17 Απριλίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Δευτερεύουσες προτάσεις:ασκήσεις(2) 8 Μαρτίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Δευτερεύουσες προτάσεις-Ασκήσεις 23 Οκτωβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Υποκείμενο ρήματος(θεωρία) 22 Οκτωβρίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Οι χρήσεις του ὡς:ασκήσεις 15 Αυγούστου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Είδη κατηγορουμένου-ασκήσεις 9 Απριλίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί-ασκήσεις 9 Απριλίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ειδικές προτάσεις (θεωρία) 22 Μαρτίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Μετοχές-ασκήσεις 1 Μαρτίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Υποθετικοί λόγοι-Ασκήσεις 28 Φεβρουαρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί(θεωρία) 16 Φεβρουαρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Έλξη αναφορικού 14 Φεβρουαρίου, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Κατηγορηματική μετοχή(θεωρία) 10 Φεβρουαρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Επιρρηματικές μετοχές (θεωρία) 5 Φεβρουαρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Απαρέμφατο-μετοχή:ασκήσεις 23 Δεκεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ονοματικοί προσδιορισμοί-ασκήσεις 4 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι προσδιορισμοί:Ασκήσεις 3 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αναφορικές προτάσεις(θεωρία) 19 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Τα μόρια 14 Ιανουαρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επιθετική μετοχή(θεωρία) 13 Ιανουαρίου, 2015 by Μαρία Ρέκλου
Παρατακτική σύνδεση προτάσεων 22 Δεκεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Υποθετικοί λόγοι-Ασκήσεις 6 Νοεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Τα είδη των προτάσεων(Θεωρία-σχεδιάγραμμα) 19 Οκτωβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Υποθετικοί λόγοι-Aσκήσεις 29 Μαρτίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί(θεωρία) 28 Απριλίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Ελληνικά: Τα είδη του ἂν 13 Μαρτίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Μετάφραση βασικών συντακτικών όρων(video) 5 Ιανουαρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης