Αρχαία Ελληνικά

ΞενοφώνταςΘουκυδίδης
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γραμματική
Συντακτικό

Σημειώσεις
Εισαγωγή Θουκυδίδη (ερωτήσεις-απαντήσεις) 29 Μαΐου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι”:3.76-77 (Παράγωγα-ομόρριζα) 20 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορία”:3.75 (Παράγωγα-ομόρριζα) 14 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.74 (Παράγωγα-ομόρριζα) 8 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.73 (Παράγωγα-ομόρριζα) 1 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.72 (Παράγωγα-ομόρριζα) 16 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι”:3.71 (Παράγωγα-ομόρριζα) 12 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι”:3.70 (Παράγωγα-ομόρριζα) 10 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Εγκλιτικές αντικαταστάσεις(3.70-73, 75, 81) 24 Απριλίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Επαναληπτικές ασκήσεις(3.70-73, 75, 81)-Ουσιαστικά 23 Απριλίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά:Ερωτήσεις εισαγωγής 4 Νοεμβρίου, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.75 (Λεξιλογικές ασκήσεις) 11 Μαΐου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.71-73 (Λεξιλογικές ασκήσεις) 6 Μαΐου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70-Λεξιλογικές ασκήσεις 4 Μαΐου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70-75 (Εγκλιτικές αντικαταστάσεις) 27 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Θουκυδίδη “Ιστορίαι”: Ερωτήσεις εισαγωγής 15 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Ερώτηση 6, σελίδα 357 6 Μαΐου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Άσκηση 4, σελίδα 357 28 Απριλίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Ερώτηση 3, σελίδα 318 9 Μαρτίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γραμματική
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.76-81 (Παραθετικά) 7 Ιουνίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70-75 (Παραθετικά) 7 Ιουνίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.75 (Κλίση ουσιαστικών) 27 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.74 (Κλίση Ουσιαστικών) 30 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70-73 (Κλίση ουσιαστικών) 30 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70 (Κλίση Ουσιαστικών) 8 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συντακτικό
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.76 (Σύνταξη) 15 Απριλίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70 (Σύνταξη) 7 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης

 

Έκθεση

Υλικό
Σημειώσεις
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου: Θεωρία 15 Ιουνίου, 2019 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θεωρία για τις σύνθετες λέξεις 24 Φεβρουαρίου, 2019 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα: Θεωρία στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου Νεοελληνική Γλώσσα: Αρετές παραγράφου 6 Φεβρουαρίου, 2019 by Δήμητρα Βεργιώτη
Η μεθοδολογία της Έκθεσης 17 Ιανουαρίου, 2018 by Μαρία Χρήστου
Θεωρία: Ομόρριζα, παράγωγα, σύνθετα 28 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα: Τα γραπτά μηνύματα(sms) 16 Ιουλίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα:Προφορικός-γραπτός λόγος 24 Φεβρουαρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα:Γραπτά μηνύματα(sms) 17 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα:Γλωσσική υποβάθμιση 5 Νοεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Σχεδιάγραμμα:Η γλώσσα των νέων 28 Οκτωβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Ιδίωμα, διάλεκτος, ιδιωματισμός, ιδιωτισμός 16 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Δομή παραγράφου(θεωρία) 3 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συμβουλές για την Έκφραση-Έκθεση 4 Νοεμβρίου, 2014 by Παντελής Λιάκας
Ασκήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα: Θεωρία στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου Νεοελληνική Γλώσσα: Αρετές παραγράφου 6 Φεβρουαρίου, 2019 by Δήμητρα Βεργιώτη
Νεοελληνική Γλώσσα Έκφραση Έκθεση Α´ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις 29 Οκτωβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Χρονογράφημα-άσκηση 17 Μαρτίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Συνώνυμα:Άσκηση αντιστοίχισης 6 Ιανουαρίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Αφήγηση και περιγραφή:Ασκήσεις 5 Ιανουαρίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Συνοχή κειμένου-Άσκηση 30 Δεκεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Λεξιλογική άσκηση-6(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους) 21 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Λεξιλογική άσκηση-2(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους) 19 Δεκεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Λεξιλογική άσκηση-1(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους) 29 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Αναφορική-ποιητική λειτουργία της γλώσσας:Ασκήσεις(1) 8 Οκτωβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ασκήσεις(8) 28 Αυγούστου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ασκήσεις(6) 31 Μαΐου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ασκήσεις(4) 13 Μαΐου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ασκήσεις(1) 28 Απριλίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Λεξιλογικές ασκήσεις 3 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Οργάνωση λόγου σε παράγραφο-άσκηση 27 Οκτωβρίου, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Νεοελληνική Γλώσσα Δομή παραγράφου:ασκήσεις(2) 13 Σεπτεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Δομή παραγράφου:ασκήσεις(1) 12 Σεπτεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

Υλικό
Σημειώσεις
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων 7 Φεβρουαρίου, 2019 by Δήμητρα Βεργιώτη
Κ.Π.Καβάφης:Ιθάκη(σε comics) 5 Ιανουαρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Εργασία: Η αγάπη και ο θεσμός της προίκας(video) 22 Δεκεμβρίου, 2016 by Μαρία Κανιαδάκη
Νεοελληνική Λογοτεχνία: Σχήματα λόγου – θεωρία 2 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κ.Π.Καβάφης “Ιθάκη” 6 Ιουνίου, 2016 by Δέσποινα Λουπασάκη
Ερωτόκριτος, Β. Κορνάρου 28 Απριλίου, 2016 by Δέσποινα Λουπασάκη
Εις Αγαρηνούς 5 Απριλίου, 2016 by Δήμητρα Βεργιώτη
Βιβλίου εκπαιδευτικού 26 Μαρτίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ρομαντισμός 28 Μαρτίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Μοντερνισμός 28 Μαρτίου, 2015 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Παρνασσισμός 8 Μαρτίου, 2014 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Συμβολισμός 6 Μαρτίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Βιβλίο μαθητή 7 Σεπτεμβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Βιβλίο εκπαιδευτικού 7 Σεπτεμβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Χαρακτηριστικά μοντέρνας ποίησης(συνοπτικά) 3 Ιανουαρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Χαρακτηριστικά παραδοσιακής ποίησης 11 Ιουνίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Ιστορία

Υλικό
Σημειώσεις
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου-Βιβλίο μαθητή 26 Μαρτίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
20 Θέματα Ιστορίας:επαναληπτικές ασκήσεις 13 Μαΐου, 2017 by Αθηνά Μαλαπάνη
Επαναληπτικές ερωτήσεις(3) 4 Ιουνίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαϊκή εποχή(750 – 480 π.Χ) 26 Απριλίου, 2016 by Δέσποινα Λουπασάκη
Επαναληπτικές ασκήσεις(2) 23 Απριλίου, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Επαναληπτικές ασκήσεις 14 Ιουνίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης