Αρχαία Ελληνικά

ΞενοφώνταςΘουκυδίδης
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γραμματική
Συντακτικό

Σημειώσεις
Εισαγωγή Θουκυδίδη (ερωτήσεις-απαντήσεις) 29 Μάιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι”:3.76-77 (Παράγωγα-ομόρριζα) 20 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορία”:3.75 (Παράγωγα-ομόρριζα) 14 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.74 (Παράγωγα-ομόρριζα) 8 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.73 (Παράγωγα-ομόρριζα) 1 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.72 (Παράγωγα-ομόρριζα) 16 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι”:3.71 (Παράγωγα-ομόρριζα) 12 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θουκυδίδου “Ιστορίαι”:3.70 (Παράγωγα-ομόρριζα) 10 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Εγκλιτικές αντικαταστάσεις(3.70-73, 75, 81) 24 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Επαναληπτικές ασκήσεις(3.70-73, 75, 81)-Ουσιαστικά 23 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά:Ερωτήσεις εισαγωγής 4 Νοέμβριος, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.75 (Λεξιλογικές ασκήσεις) 11 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.71-73 (Λεξιλογικές ασκήσεις) 6 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70-Λεξιλογικές ασκήσεις 4 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70-75 (Εγκλιτικές αντικαταστάσεις) 27 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Θουκυδίδη “Ιστορίαι”: Ερωτήσεις εισαγωγής 15 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Ερώτηση 6, σελίδα 357 6 Μάιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Άσκηση 4, σελίδα 357 28 Απρίλιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή Ερώτηση 3, σελίδα 318 9 Μάρτιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γραμματική
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.76-81 (Παραθετικά) 7 Ιούνιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70-75 (Παραθετικά) 7 Ιούνιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.75 (Κλίση ουσιαστικών) 27 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.74 (Κλίση Ουσιαστικών) 30 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70-73 (Κλίση ουσιαστικών) 30 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70 (Κλίση Ουσιαστικών) 8 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συντακτικό
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.76 (Σύνταξη) 15 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή 3.70 (Σύνταξη) 7 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης

 

Έκθεση

Υλικό
Σημειώσεις
Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου: Θεωρία 15 Ιούνιος, 2019 by Μανόλης Μαυρακάκης
Θεωρία για τις σύνθετες λέξεις 24 Φεβρουάριος, 2019 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα: Θεωρία στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου Νεοελληνική Γλώσσα: Αρετές παραγράφου 6 Φεβρουάριος, 2019 by Δήμητρα Βεργιώτη
Η μεθοδολογία της Έκθεσης 17 Ιανουάριος, 2018 by Μαρία Χρήστου
Θεωρία: Ομόρριζα, παράγωγα, σύνθετα 28 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα: Τα γραπτά μηνύματα(sms) 16 Ιούλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα:Προφορικός-γραπτός λόγος 24 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα:Γραπτά μηνύματα(sms) 17 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Σχεδιάγραμμα:Γλωσσική υποβάθμιση 5 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Σχεδιάγραμμα:Η γλώσσα των νέων 28 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Ιδίωμα, διάλεκτος, ιδιωματισμός, ιδιωτισμός 16 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Δομή παραγράφου(θεωρία) 3 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συμβουλές για την Έκφραση-Έκθεση 4 Νοέμβριος, 2014 by Παντελής Λιάκας
Ασκήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα: Θεωρία στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου Νεοελληνική Γλώσσα: Αρετές παραγράφου 6 Φεβρουάριος, 2019 by Δήμητρα Βεργιώτη
Νεοελληνική Γλώσσα Ασκήσεις στη δομή παραγράφου 13 Νοέμβριος, 2017 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Έκφραση Έκθεση Α´ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις 29 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Χρονογράφημα-άσκηση 17 Μάρτιος, 2017 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Συνώνυμα:Άσκηση αντιστοίχισης 6 Ιανουάριος, 2017 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Αφήγηση και περιγραφή:Ασκήσεις 5 Ιανουάριος, 2017 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Συνοχή κειμένου-Άσκηση 30 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Νεοελληνική Γλώσσα Λεξιλογική άσκηση-6(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους) 21 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Λεξιλογική άσκηση-2(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους) 19 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Λεξιλογική άσκηση-1(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους) 29 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Αναφορική-ποιητική λειτουργία της γλώσσας:Ασκήσεις(1) 8 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ασκήσεις(8) 28 Αύγουστος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ασκήσεις(6) 31 Μάιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ασκήσεις(4) 13 Μάιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Επαναληπτικές ασκήσεις(1) 28 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Λεξιλογικές ασκήσεις 3 Νοέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Οργάνωση λόγου σε παράγραφο-άσκηση 27 Οκτώβριος, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Νεοελληνική Γλώσσα Δομή παραγράφου:ασκήσεις(2) 13 Σεπτέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Νεοελληνική Γλώσσα Δομή παραγράφου:ασκήσεις(1) 12 Σεπτέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

Υλικό
Σημειώσεις
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων 7 Φεβρουάριος, 2019 by Δήμητρα Βεργιώτη
Κ.Π.Καβάφης:Ιθάκη(σε comics) 5 Ιανουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Εργασία: Η αγάπη και ο θεσμός της προίκας(video) 22 Δεκέμβριος, 2016 by Μαρία Κανιαδάκη
Νεοελληνική Λογοτεχνία: Σχήματα λόγου 2 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κ.Π.Καβάφης “Ιθάκη” 6 Ιούνιος, 2016 by Δέσποινα Λουπασάκη
Ερωτόκριτος, Β. Κορνάρου 28 Απρίλιος, 2016 by Δέσποινα Λουπασάκη
Εις Αγαρηνούς 5 Απρίλιος, 2016 by Δήμητρα Βεργιώτη
Βιβλίου εκπαιδευτικού 26 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ρομαντισμός 28 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Μοντερνισμός 28 Μάρτιος, 2015 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Παρνασσισμός 8 Μάρτιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συμβολισμός 6 Μάρτιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Βιβλίο μαθητή 7 Σεπτέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Βιβλίο εκπαιδευτικού 7 Σεπτέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Χαρακτηριστικά μοντέρνας ποίησης(συνοπτικά) 3 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Χαρακτηριστικά παραδοσιακής ποίησης 11 Ιούνιος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
“Η λαφίνα”-ασκήσεις 17 Μάιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Ιστορία

Υλικό
Σημειώσεις
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου-Βιβλίο μαθητή 26 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
20 Θέματα Ιστορίας:επαναληπτικές ασκήσεις 13 Μάιος, 2017 by Αθηνά Μαλαπάνη
Επαναληπτικές ερωτήσεις(3) 4 Ιούνιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αρχαϊκή εποχή(750 – 480 π.Χ) 26 Απρίλιος, 2016 by Δέσποινα Λουπασάκη
Επαναληπτικές ασκήσεις(2) 23 Απρίλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
Επαναληπτικές ασκήσεις 14 Ιούνιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης