Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΕυριπίδη Ελένη
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γραμματική
Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων:ασκήσεις 24 Ιανουαρίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης

Ιστορία

Υλικό
Σημειώσεις
Ιστορία Γ´ Γυμνασίου: Χρονολόγιο 3 Δεκεμβρίου, 2017 by Βασίλης Μακράκης
Ιστορία Γ´ Γυμνασίου: 6η Ενότητα 12 Νοεμβρίου, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Κεφάλαιο 2-Σημειώσεις 10 Νοεμβρίου, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

Έκθεση

Υλικό
Σημειώσεις
Αναφορικές προτάσεις (θεωρία) 1 Δεκεμβρίου, 2017 by Δήμητρα Βεργιώτη
Ενότητα 1η: Η Ελλάδα μπροστά στον κόσμο 30 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (θεωρία) 29 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(6) 14 Φεβρουαρίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(5) 14 Φεβρουαρίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(4) 6 Φεβρουαρίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(3) 6 Φεβρουαρίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(2) 3 Φεβρουαρίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(1) 3 Φεβρουαρίου, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Ασκήσεις
Επαναληπτικές ασκήσεις(2) 31 Μαΐου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Επιρρηματικές προτάσεις:ασκήσεις(2) 3 Μαΐου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Επαναληπτικές ασκήσεις(1) 1 Απριλίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Βουλητικές-τελικές προτάσεις:ασκήσεις 23 Μαρτίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις-Ασκήσεις 20 Φεβρουαρίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ονοματικές προτάσεις-ασκήσεις(1) 18 Νοεμβρίου, 2015 by Μαρία Ρέκλου
Ονοματικές προτάσεις-ασκήσεις(2) 18 Νοεμβρίου, 2015 by Μαρία Ρέκλου
Κριτήρια Αξιολόγησης