Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΕυριπίδη Ελένη
Κριτήρια Αξιολόγησης
Γραμματική
Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων:ασκήσεις 24 Ιανουάριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Σημειώσεις
Ευριπίδη “Ελένη”- Εισαγωγή 26 Μάρτιος, 2017 by Ελένη Μουτάφη
Οι δραματικοί αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα(video) 15 Μάρτιος, 2017 by Ελένη Μουτάφη
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης

Ιστορία

Υλικό
Σημειώσεις
Ιστορία Γ´Γυμνασίου: Χρονολόγιο 3 Δεκέμβριος, 2017 by Βασίλης Μακράκης
Κεφάλαιο 6-Σημειώσεις 12 Νοέμβριος, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Κεφάλαιο 4-Σημειώσεις 11 Νοέμβριος, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Κεφάλαιο 3-Σημειώσεις 10 Νοέμβριος, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Κεφάλαιο 2-Σημειώσεις 10 Νοέμβριος, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Κριτήρια Αξιολόγησης

Κείμενα Ν. Λογοτεχνίας

Έκθεση

Υλικό
Σημειώσεις
17 ανεπτυγμένα θέματα εκθέσεων γυμνασίου 17 ανεπτυγμένα θέματα εκθέσεων γυμνασίου 17 Δεκέμβριος, 2017 by Μαρία Χρήστου
Αναφορικές προτάσεις (θεωρία) 1 Δεκέμβριος, 2017 by Δήμητρα Βεργιώτη
Σύνδεση προτάσεων (σύνδεσμοι) 1 Δεκέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ενότητα 1η: Η Ελλάδα μπροστά στον κόσμο 30 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (θεωρία) 29 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ορισμός και υπώνυμα (θεωρία) 28 Απρίλιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Δευτερεύουσες προτάσεις:κλαδικό διάγραμμα 22 Μάρτιος, 2017 by Ελένη Μουτάφη
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(6) 14 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(5) 14 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(4) 6 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(3) 6 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(2) 3 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Λεξιλόγιο Νέας Ελληνικής Γλώσσας(1) 3 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Συντακτικό της Νέας Ελληνικής 11 Σεπτέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
Σταυρόλεξο Νέων Ελληνικών 28 Νοέμβριος, 2017 by Δήμητρα Βεργιώτη
Επαναληπτικές ασκήσεις(2) 31 Μάιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Επιρρηματικές προτάσεις:ασκήσεις(2) 3 Μάιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Επαναληπτικές ασκήσεις(1) 1 Απρίλιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Βουλητικές-τελικές προτάσεις:ασκήσεις 23 Μάρτιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις-Ασκήσεις 20 Φεβρουάριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ονοματικές προτάσεις-ασκήσεις(1) 18 Νοέμβριος, 2015 by Μαρία Ρέκλου
Ονοματικές προτάσεις-ασκήσεις(2) 18 Νοέμβριος, 2015 by Μαρία Ρέκλου
Κριτήρια Αξιολόγησης