Τριτοβάθμια

Νοέ
27

Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες»
Τμήμα Ιστορίας – Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Με την συνεργασία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
και του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2014 – 2016. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Νοέ
25

Δήλωση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Η σημερινή απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μία σημαντική και υπεύθυνη απόφαση, για το άνοιγμα του Πανεπιστημίου.

Aπό κοινού με τις Πρυτανικές Αρχές και των 8 Ιδρυμάτων, αλλά και τους διοικητικούς υπαλλήλους, ξεκινήσαμε την προσπάθεια για τη διοικητική αναδιάρθρωση των Πανεπιστημίων και την άμβλυνση των συνεπειών από το μέτρο της διαθεσιμότητας.

Με την άμεση έναρξη των μαθημάτων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να μη χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ».

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα
Νοέ
24

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης. Η αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας του Ιδρύματος έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως.
Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα μας ενάντια στις απολύσεις, στη διαθεσιμότητα και στη θέση συναδέλφων σε αργία με τους ίδιους όρους, χωρίς καμία έκπτωση, όπως κάνουμε εδώ και 11 εβδομάδες, βάσει των αποφάσεων των προηγούμενων γενικών μας συνελεύσεων.

Η Απεργιακή Επιτροπή εισηγείται το ακόλουθο πλαίσιο αγώνα:

Αποφασίζουμε 48ωρη απεργία και περιφρούρηση αυτής στις 25-26/11/13 με αίτημα: Να ανασταλεί και να ακυρωθεί η Κ. Υ. Α., να ακυρωθεί η οριζόντια κατάργηση κλάδων (λ.χ. φύλακες, υπάλληλοι Η/Υ) και να αρθούν οι πειθαρχικές διώξεις των συναδέλφων.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Νοέ
23

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

22 Νοε. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Συνεδρία αριθμ. 1003/12/22-11-2013)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε έκτακτη συνεδρίασή της, σήμερα 22-11-2013, μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, αποφάσισε:
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από την αρχή του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, αντιμετωπίζει τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που επιβάλλουν την πλήρη αποδιοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας του.
Η οριστική διαθεσιμότητα των 48 διοικητικών υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την προηγούμενη προ ενός έτους διαθεσιμότητα άλλων 19 υπαλλήλων, πλήττει τις πιο καίριες και απαραίτητες δομές του Πανεπιστημίου, γεγονός που οδηγεί σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας του.
Με τη διαθεσιμότητα του συνόλου των υπαλλήλων φύλαξης, των υπαλλήλων του τεχνικού κλάδου και των υπόλοιπων κατηγοριών του προσωπικού, δημιουργείται μια σειρά από αδυναμίες φύλαξης και συντήρησης των υποδομών του Ιδρύματος.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Νοέ
12

Έναρξη μαθημάτων από Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013 στο ΕΚΠΑ

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της 12ης Νοεμβρίου 2013, εκτιμώντας την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους του Πανεπιστημίου εξαιτίας του αυθαίρετου μέτρου της διαθεσιμότητας και της συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας του Υπουργείου Παιδείας και αναλογιζόμενη παράλληλα την αγωνία χιλιάδων οικογενειών και των φοιτητών τους οι οποίοι μένουν αποκλεισμένοι από τα μαθήματά τους, καθώς και την αποστολή του Πανεπιστημίου ως ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αποφάσισε την έναρξη των μαθημάτων από Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013.

Προς τούτο καλεί το Διοικητικό Προσωπικό κατά τη Γενική του Συνέλευση, τη Δευτέρα 18-11-2013, να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση διδασκόντων και διδασκομένων στις αίθουσες διδασκαλίας.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Νοέ
07

Κλασικό σεμινάριο ΕΛΠΟΛ 2013-2014

Το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εγκαινιάζει σειρά διαλέξεων με θέματα από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν σημεία της σύγχρονης έρευνας μέσα από διαλέξεις για την αρχαία ελληνική και λατινική λογοτεχνία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και σκέψη, το ελληνικό θέατρο και την ελληνορωμαϊκή ιστορία και αρχαιολογία.

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε όλα τα μέλη του προγράμματος, φοιτητές και διδακτικό προσωπικό, ενώ είναι συγχρόνως ανοικτές για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν και διαδικτυακά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας του ΑΠΚΥ.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση
Περισσότερα