Συνέδρια

Δεκ
12

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο:«Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας»

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση
Περισσότερα
Δεκ
10

9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Από το Ιατρικό Μοντέλο στο Κοινωνικό Μοντέλο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Περισσότερα
Δεκ
09

6ο Διεθνές Επιστημονικό  Συνεδρίου: «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα»

6ο Διεθνές Επιστημονικό  Συνεδρίου, με κεντρικό θέμα «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα»

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Δεκ
09

14o Διεθνές Συνέδριο Trends in Classics: Ιστορική Γλωσσολογία και Κλασική Φιλολογία

14o Διεθνές Συνέδριο Trends in Classics: Ιστορική Γλωσσολογία και Κλασική Φιλολογία

Περισσότερα
Δεκ
06

Συνέδριο: Λογιοσύνη και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας: 18ος–19ος αιώνας

Συνέδριο: Λογιοσύνη και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας: 18ος–19ος αιώνας

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση
Περισσότερα
Νοέ
15

28ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Πάτρα

28ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Πάτρα

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση
Περισσότερα