Γλωσσολογία

Ηλεκτρονικό Γλωσσάρι Ορολογίας της Γλωσσολογίας

Ηλεκτρονικό Γλωσσάρι Ορολογίας της Γλωσσολογίας / Online Glossary of Linguistic Terminology

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Γλωσσολογία . Πανεπιστήμιο . Σημειώσεις
Περισσότερα
Δεκ
12

Φωνητική και φωνολογία – Ασκήσεις

Φωνητική και φωνολογία – Ασκήσεις

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ασκήσεις . Γλωσσολογία . Πανεπιστήμιο . Σημειώσεις
Περισσότερα
Οκτ
15

Φωνολογία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας

Φωνολογία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Γλωσσολογία . Πανεπιστήμιο . Σημειώσεις
Περισσότερα
Οκτ
08

Ελληνικό Αλφάβητο (Προφορά)

1 Φωνήεντα
2 Σύμφωνα
3 Δίψηφα σύμφωνα και συμφωνικά συμπλέγματα

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Γλωσσολογία . Πανεπιστήμιο . Σημειώσεις
Περισσότερα
Ιούν
23

Προδιαγραφές Ακαδημαϊκών Εργασιών

Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΚΣ του Παν/μίου Κρήτης
Σύμφωνα με απόφαση του Τομέα Φιλοσοφίας για θέσπιση ελάχιστων κοινών προδιαγραφών (απαιτήσεων) για τις ακαδημαϊκές εργασίες (σεμιναρίων, ασκήσεων, πτυχιακές κτλ.), οι φοιτητές μας καλούνται να λάβουν υπόψη τις

Περισσότερα
Μαΐ
14

Δωρική διάλεκτος

Χαρακτηριστικά δωρικής διαλέκτου

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Γλωσσολογία . Πανεπιστήμιο . Σημειώσεις
Περισσότερα