Θεματογραφία

Ιούν
09

Πλάτωνος, Φαίδρος 274.e.1- 275.b.1

Ο αιγύπτιος βασιλιάς Θαμούς αμφισβητεί τα πλεονεκτήματα της γραφής. Στο δεύτερο τμήμα του διαλόγου το θέμα που εξετάζεται πλέον είναι η φύση της γνήσιας ρητορικής (για το θέμα του πρώτου μέρους βλ. ΠΛ Φαιδρ 243e–247c). Ο Σωκράτης απέδειξε ότι μόνον η διαλεκτική, που εξασφαλίζει την αλήθεια, είναι το μέσο για να μετατραπεί η ρητορική από άγονη ενασχόληση σε γνήσια τέχνη. Στη συνέχεια πέρασε στον καθορισμό της σχέσης προφορικού και γραπτού λόγου.

Περισσότερα
Μαΐ
25

Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά VI, 2, 5-8

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά VI, 2, 5-8  

Περισσότερα
Μαΐ
20

Αριστοτέλη «Ηθικά Νικομάχεια» Θ΄ 1158a

Κατεβάστε το αρχείο:Αριστοτέλη «Ηθικά Νικομάχεια» Θ΄ 1158a

Περισσότερα
Μαΐ
04

Πλάτωνα “Συμπόσιον” [215b-215c]

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνα “Συμπόσιον” [215b-215c] Δημιουργός: Μαυρακάκης Μανόλης, Φιλόλογος MSc

Περισσότερα
Ιαν
19

Δημοσθένης, Κατά Ολυμπιοδώρου 51

Δημοσθένης, Κατά Ολυμπιοδώρου 51 (Θέματα Πανελληνίων 1993)

Περισσότερα
Ιαν
17

Ανδοκίδης, Περι των μυστηρίων, 32-33

Ἀνδοκίδης, Περί τῶν μυστηρίων, 32-33 (Θέματα Πανελληνίων 1992)

Περισσότερα