Μαθήματα

Νοέ
16
Νοέ
15

Το γερούνδιο

Κατεβάστε το αρχείο: Σχηματισμός και συντακτική θέση γερουνδίου

Περισσότερα
Νοέ
15

Παθητικός Αόριστος Α΄ & Β΄(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση Παθητικού Αορίστου Α΄ και Β΄ βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
14

Παθητικός Μέλλοντας Α΄ & Β΄(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση Παθητικού Μέλλοντα Α΄ και Β΄βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
12

Ενεργητική φωνή ρημάτων βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο:Κλίση ενεργητικής φωνής βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
10

Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 9-11)

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 9-11)

Περισσότερα