Οδηγίες

Μαΐ
10

Οι αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθημάτων της Α Λυκείου. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Μαθήματα . Οδηγίες . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α’, Β’ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Μαΐ
10

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α´ Λυκείου – Οδηγίες διαμόρφωσης & αξιολόγησης θεμάτων

Προδιαγραφές – Οδηγίες διαμόρφωσης θεμάτων για το μάθημα Νέα Ελληνική Λoγοτεχνία

Περισσότερα

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(Α’ Ημερησίου ΓΕΛ / Α’ και Β’ Εσπερινού ΓΕΛ)
(Α’ Ημερησίου ΕΠΑΛ / Α’ Εσπερινού ΕΠΑΛ)

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Μαθήματα . Οδηγίες
Περισσότερα
Απρ
10

Οδηγίες για την Τράπεζα Θεμάτων Α΄ Λυκείου Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Οδηγίες για την Τράπεζα Θεμάτων Α΄ Λυκείου Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση . Μαθήματα . Οδηγίες . Υπουργείο Παιδείας
Περισσότερα
Μαρ
14

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης της Α΄ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 07/2014 και 09/2014 του Δ.Σ. του ΙΕΠ):

Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Για την Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (βλ. εγκύκλιο υπ’ αριθ. πρωτ. 145836/Γ2/9-10-2013 της
Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Β΄ -Υ.ΠΑΙ.Θ). Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Στην εξεταστέα ύλη της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ περιλαμβάνονται μόνο δύο
θεματικές Ενότητες: α) Τα φύλα στη Λογοτεχνία, β) Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (βλ. εγκύκλιο υπ’ αριθ. πρωτ. 145836/Γ2/9-10-2013 της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Β΄ -Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Περισσότερα