Λατινικά

Ιούλ
31

Εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο

Το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο εκφράζει ψυχική αντίδραση. Εκφέρεται με απλή αφαιρετική.

Περισσότερα
Ιούλ
30

Cum αντίστροφος (cum inversum)

Ο σύνδεσμος cum  με την οριστική παρακειμένου, συχνά μαζί με το επίρρημα repente (= ξαφνικά), δηλώνει αιφνίδιο γεγονός. Στην κύρια πρόταση (σε παρατατικό ή υπερσυντέλικο) υπάρχουν συνήθως τα μόρια vix (vixdum), aegre (=μόλις και μετά βίας) κτλ.    

Περισσότερα
Ιούλ
30

Εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο

Πρόκειται για το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα.Εκφέρεται με:

Περισσότερα
Ιούλ
30

Λατινικά: Αυτοπάθεια

Η κτητική αντωνυμία suus-a-um και η προσωπική se (γ΄ προσώπου ενικού & πληθυντικού αριθμού) εκφράζουν κανονικά αυτοπάθεια.

Περισσότερα
Μαΐ
31

Λατινικά: Αλληλοπάθεια

Στα λατινικά λείπει η αλληλοπαθής αντωνυμία. Ένας τρόπος για να εκφραστεί η αλληλοπάθεια είναι με τις ακόλουθες φράσεις:

Περισσότερα
Δεκ
23

Σουπίνο

1. Είναι ρηματικό ουσιαστικό αρσενικού γένους

Περισσότερα