Γραμματική

Νοέ
14

Παθητικός Μέλλοντας Α΄ & Β΄(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση Παθητικού Μέλλοντα Α΄ και Β΄βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
12

Ενεργητική φωνή ρημάτων βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο:Κλίση ενεργητικής φωνής βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
07

Οι τόνοι και τα πνεύματα

Κατεβάστε το αρχείο:Οι τόνοι και τα πνεύματα-Κανόνες

Περισσότερα
Νοέ
01

Το ρήμα capio

Κατεβάστε το αρχείο:Κλήση ρήματος capio σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις εγκλίσεις

Περισσότερα
Οκτ
29

Το ρήμα fero

Κατεβάστε το αρχείο:Η κλίση του ρήματος fero σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις

Περισσότερα
Οκτ
19

ἐπίσταμαι(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση του ρήματος ἐπίσταμαι

Περισσότερα