Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.3.50-56 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο:Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2. 3. 50-56(κριτήριο αξιολόγησης)
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος “Ἑλληνικά” 2. 4. 18-19 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2. 4. 18-19 (Κριτήριο αξιολόγησης) 

Ξενοφῶντος “Ἑλληνικά”: Ερωτήσεις εισαγωγής (από Τράπεζα Θεμάτων)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος "Ελληνικά" - Ερωτήσεις εισαγωγής (από Τράπεζα Θεμάτων)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος “Ἑλληνικά” – 2.4.18-23 (Ασκήσεις γραμματικής –...

Κατεβάστε τα αρχεία Ασκήσεις Γραμματικής : Ρήματα, ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα Λεξιλογικές ασκήσεις

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.2.1-4 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.2.1-4 (Επαναληπτικές ασκήσεις: σημασιολογικές, γραμματικής, λεξιλογικές)