Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.1.16-32, 2.2. 1-4, 2.2.16-23 (Επαναληπτικές...

Επαναληπτικές ασκήσεις ( 2.1.16-32, 2.2. 1-4, 2.2.16-23)-Ρήματα, ουσιαστικά, μετοχές

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.1.16-32, 2.2.1-4, 2.2.16-23 (Αναγνώριση μετοχών)

Κατεβάστε το αρχείο:Αναγνώριση μετοχών(2.1.16-32, 2.2.1-4, 2.2.16-23)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά (Ερωτήσεις εισαγωγής)

Κατεβάστε το αρχείο:Ξενοφῶντος Ἑλληνικά-Ερωτήσεις εισαγωγής
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος “Ἑλληνικά” 2. 2. 20-23 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2. 2. 20-23 (κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.2.20-23 (Λεξιλογικές ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφώντος “Ελληνικά” 2.2.20-23 (Λεξιλογικές ασκήσεις)
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.2.18-21(Λεξιλογικές ασκήσεις)

Ξενοφώντος “Ελληνικά” 2.2.18-21(Λεξιλογικές ασκήσεις)