Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ....

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά - Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ. §§ 1-4 A΄ μέρος (Κείμενο & Μετάφραση - Νόημα- σχόλια)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο Ι....

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά - Βιβλίο 2. Κεφάλαιο Ι. § 16-19 (Κείμενο & Μετάφραση - Νόημα- σχόλια)
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4. 20-22-2.4.8-10 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4. 20-22-2.4.8-10 (Κριτήριο αξιολόγησης) Επιμέλεια: Ρία Ροροπούλου, Φιλόλογος
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.2.3-4-2.3.11-13 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.2.3-4/2.3.11-13 (Κριτήριο αξιολόγησης) Δημιουργός: Φωτεινή Μαργώνη, Φιλόλογος

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος “Ἑλληνικά” Α´Λυκείου: Αρχικοί χρόνοι ρημάτων

Κατεβάστε το αρχείο: Αρχικοί χρόνοι ρημάτων  Περιεχόμενα: Αρχικοί χρόνοι ρημάτων  Βιβλίο 2, κεφάλαιο 1, § § 16-32 Βιβλίο 2, κεφάλαιο 2, § § 1-4 Βιβλίο...