Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο Ι....

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά - Βιβλίο 2. Κεφάλαιο Ι. § 16-19 (Κείμενο & Μετάφραση - Νόημα- σχόλια)
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, Α´ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά (Ερωτήσεις εισαγωγής)

Κατεβάστε το αρχείο:Ξενοφῶντος Ἑλληνικά-Ερωτήσεις εισαγωγής

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙΙ....

 Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙΙ. §§ 50-55 Επιμέλεια: Μαρία Χρήστου, Φιλόλογος
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4. 20-22-2.4.8-10 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4. 20-22-2.4.8-10 (Κριτήριο αξιολόγησης) Επιμέλεια: Ρία Ροροπούλου, Φιλόλογος

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά (Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής)

Κατεβάστε το αρχείο: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής