Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Α´ λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4.18-23 (Χρονικές-εγκλιτικές αντικαταστάσεις)

Κατεβάστε το αρχείο:Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4.18-23 (Χρονικές-εγκλιτικές αντικαταστάσεις)
Αρχαία Α´ Λυκείου: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ στην εισαγωγή

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.2.18-21(Λεξιλογικές ασκήσεις)

Ξενοφώντος “Ελληνικά” 2.2.18-21(Λεξιλογικές ασκήσεις)
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.3.50-56 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο:Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2. 3. 50-56(κριτήριο αξιολόγησης)
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος “Ἑλληνικά” 2. 4. 18-19 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2. 4. 18-19 (Κριτήριο αξιολόγησης) 
Ξενοφῶντος "Ἑλληνικά" 2.4.20-22 - Κριτήριο αξιολόγησης

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος «Ἑλληνικά» 2.3. 15-16 – 2.3. 52-53...

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος «Ἑλληνικά» 2.3. 15-16 - 2.3. 52-53 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙΙ....

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙΙ. § 11-16 (Σημειώσεις)