Αρχαία Ελληνικά

Επαναληπτικές ασκήσεις (Ενότητες 2-3)

Επαναληπτικές ασκήσεις(Ενότητες 2-3) στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Αρχαία Ελληνικά . Β' Γυμνασίου . Μαθήματα
Περισσότερα
Νοέ
16
Νοέ
15

Παθητικός Αόριστος Α΄ & Β΄(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση Παθητικού Αορίστου Α΄ και Β΄ βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
14

Παθητικός Μέλλοντας Α΄ & Β΄(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο: Κλίση Παθητικού Μέλλοντα Α΄ και Β΄βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα
Νοέ
12

Ενεργητική φωνή ρημάτων βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων(κλίση)

Κατεβάστε το αρχείο:Κλίση ενεργητικής φωνής βαρύτονων φωνηεντόληκτων ρημάτων

Περισσότερα