Τα παιδαγωγικά μας

Νοέ
17

Μουσική διαπολιτισμική διαπαιδαγώγηση

Με τη μουσική διαπολιτισμική διαπαιδαγώγηση επιχειρείται να υιοθετηθούν στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση που τείνουν στον αλληλοσεβασμό

Από Σουζάνα Καρακώστα | Μόνιμες Στήλες . Τα παιδαγωγικά μας
Περισσότερα
Ιαν
12

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις μαθησιακές δυσκολίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία με θέμα «οργάνωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων από εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής για την αντιμετώπιση των ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών»

Από Σουζάνα Καρακώστα | Μόνιμες Στήλες . Τα παιδαγωγικά μας
Περισσότερα
Δεκ
16

Εικονογραφημένα βιβλία

Το εικονογραφημένο βιβλίο δύναται να θεωρηθεί ως ένα σπουδαίο διδακτικό μέσο και εργαλείο στους γονείς

Από Σουζάνα Καρακώστα | Μόνιμες Στήλες . Τα παιδαγωγικά μας
Περισσότερα
Νοέ
24

Η συμμετοχική παρατήρηση στον αυτισμό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία μας θα ασχοληθούμε με τη συμμετοχική μας παρατήρηση σε παιδί με αυτισμό.

Από Σουζάνα Καρακώστα | Μόνιμες Στήλες . Τα παιδαγωγικά μας
Περισσότερα
Νοέ
24

Η ψυχή κατά τον Πλάτων και τον Γρηγόριο Νύσση

1.2 Η φύση της ψυχής κατά τον Γρηγόριο Νύσσης

Στην ενότητα αυτή πρόκειται να εξεταστούν οι απόψεις του Πλάτωνα περί ψυχής καθώς οι απόψεις αυτές

Από Σουζάνα Καρακώστα | Μόνιμες Στήλες . Τα παιδαγωγικά μας
Περισσότερα
Νοέ
08