Οκτ
02

Επίδραση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων με προσέγγιση STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Έχει γίνει εκτενής αναφορά σε προηγούμενα άρθρα για τα διδακτικά σενάρια και στα αποθετήρια αυτών καθώς επίσης και για τη μεθοδολογία STEM.

Από Πολύδωρος Σταυρόπουλος | STEM . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
30

STEM στην Εκπαίδευση  

Του Πολύδωρου Σταυρόπουλου

Καθιερώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη δεκαετία του ’90 και είναι μια ενοποιημένη διδασκαλία συμπεριλαμβάνοντας κλάδους των φυσικών επιστημών,

Από Πολύδωρος Σταυρόπουλος | STEM . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα