Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Νέα αλλαγή για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%

Σύμφωνα με τροπολογία (πατήστε εδώ) του Υπουργείου Παιδείας που ενσωματώθηκε σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: “Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.

Μόρια ανά μονάδα της 20θμιας κλίμακας για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια...

πατήστε εδώ για να δείτε τα μόρια ανά μονάδα της 20θμιας κλίμακας της γραπτής επίδοσης στα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε κάθε κατεύθυνση/πεδίο υπάρχουν 2 μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που προσθέτουν μόρια και με την συμμετοχή τους στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ) και πολλαπλασιαζόμενα με ορισμένους συντελεστές. Μόρια=(ΓΒΠ)*800 + 130*(1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας) + 70*(2ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας) ή Μόρια=(ΓΒΠ)*800 + 90*(1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας) + 40*(2ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας) Στη 1η περίπτωση το άριστα είναι το 20.000 και στη 2η το 18.600 Τα μόρια για κάθε κατεύθυνση και για κάθε μάθημα εξαρτώνται από τα επιστημονικά πεδία.

Βάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 2013

Οι φετινές βάσεις των ΑΕΙ-ΤΕΙ απο γενικά λύκεια και επα.λ. και συγκριτικοί πίνακες σε σχέση με τα περσινά δεδομένα.

Βάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 2013

Σχετικά με τα αποτελέσματα εισαγωγής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Α. Οι διαδικασίες επιλογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αφορούν αποφοίτους: α) Γενικού Ημερήσιου Λυκείου και ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (κατηγορίες 90% και 10%), με τη γενική σειρά εισαγωγής στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού.

Η τάση των βάσεων εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σύγκριση των βαθμών πρόσβασης ανά κατεύθυνση και ανά βαθμό. Κάτω από τη στήλη ΥΠ_13 είναι ο αριθμός των υποψηφίων το 2013 και από τη στήλη ΥΠ_12 είναι ο αριθμός των υποψηφίων το 2012. Από την μελέτη του παραπάνω προκύπτει: Πτωτική τάση για τις σχολές του 1ου Πεδίου.

Πτώση των βάσεων στα ΑΕΙ του 5ου πεδίου

Φέτος αναμένεται πτώση των βάσεων στα ΑΕΙ του 5ου πεδίου γιατί έχουμε: 1]7,8% συνολικά λιγότερους εισακτέους . 2]10% λιγότερους υποψήφιους που διαγωνίσθηκαν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 3] χειρότερες γραπτές επιδόσεις στις ΑΟΘ (1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας), στα Μαθηματικά Γεν. (2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας) και σε αρκετά άλλα μαθήματα (Μαθηματικά(κατ), ΑΕΠΠ, κλπ). Για τα ΤΕΙ είναι δύσκολο να γίνει ασφαλή πρόβλεψη γιατί έχουμε πολύ μεγάλη μείωση των εισακτέων κατά 37,5%.