Εξεταστέα Ύλη

Οκτ
15

Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2721/13-10-2014 δημοσιεύτηκε:
– η με αρ. πρωτ. 156279/Γ2/30-09-2014 Υ.Α με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β΄ 1938) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015» και
– η με αρ. πρωτ. 156273/Γ2/30-09-2014 Υ.Α με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β΄ 1946) με θέμα:

Περισσότερα
Ιούλ
18

Η εξεταστέα − διδακτέα ύλη για το σχολικό έτος 2014−2015

Η εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015

Περισσότερα
Οκτ
11

Εξεταστέα– διδακτέα ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.

Η ύλη είναι ιδία με τα ημερησία ΓΕΛ όπως αυτή περιγράφεται στη με αρ. πρωτ. 105938/Γ2/31-07-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1936) Στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια:

1. Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση 2013, εκτός από τα εξής:
Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο.
Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Εξεταστέα Ύλη . Πανελλαδικές
Περισσότερα
Αυγ
20

Απόφαση: Εξεταστέα-διδακτέα ύλη της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2013-2014

20-08-13 Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 και 30 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Αξιολόγηση των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3475/06 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα
Αυγ
12

Φ.Ε.Κ. : Εξεταστέα-διδακτέα ύλη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 2013-2014

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 είναι η εξής 

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Εξεταστέα Ύλη . Πανελλαδικές
Περισσότερα

Θέματα 2007 – Λογοτεχνία – Εσπερινό Λύκειο

Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Κείμενο: «Ο Κρητικός» Δ. Σολωμού)

Από Μανόλης Μαυρακάκης | 2007 . Εξεταστέα Ύλη . Λογοτεχνία . Πανελλαδικές
Περισσότερα