Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Συντακτικό: Τα είδη του κατηγορουμένου (θεωρία)

Τα είδη του κατηγορουμένου:θεωρία

Συντακτικό: Δευτερεύουσες προτάσεις(ονοματικές-επιρρηματικές)-Ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο:Δευτερεύουσες προτάσεις(ονοματικές-επιρρηματικές)-Ασκήσεις

Αρχαία Ελληνικά: Δευτερεύουσες προτάσεις(Ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά-Δευτερεύουσες προτάσεις(ασκήσεις)

Αρχαία Ελληνικά: Μετοχές-άσκηση πολλαπλής επιλογής(αυτο-βαθμολογούμενη online)

Μετοχές-άσκηση πολλαπλής επιλογής(αυτο-βαθμολογούμενη online)

Συντακτικό: Δευτερεύουσες προτάσεις(ονοματικές-επιρρηματικές)-Ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο:Δευτερεύουσες προτάσεις(ονοματικές-επιρρηματικές)-Ασκήσεις(2)

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: Απαρέμφατο – θεωρία

Κατεβάστε το αρχείο:Απαρέμφατο (θεωρία)