Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στα ουσιαστικά α´, β´ και γ´ κλίσης

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στα ουσιαστικά α´, β´ και γ´ κλίσης

Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” 2-3 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" 2-3
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική: Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α-Ν)

Κατεβάστε το αρχείο: Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α-Ν)
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική: Απαρέμφατα-μετοχές (Ασκήσεις)

 Κατεβάστε το αρχείο: Απαρέμφατα - μετοχές ενεργητικής, μέσης και παθητικής φωνής (ασκήσεις) Δημιουργός: Έφη Ξύδη, Φιλόλογος
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική: Επαναληπτικές ασκήσεις(ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες)

Κατεβάστε το αρχείο:Επαναληπτικές ασκήσεις(ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες)-Θουκυδίδης 1.1.1.1-1.11.2.1
Ασκήσεις Γραμματικής σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα και στα ρήματα με...

Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα και στα ρήματα με συνηρημένο μέλλοντα