Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνα “Πρωταγόρας” 4: Κριτήριο αξιολόγησης

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνα “Πρωταγόρας” – Ενότητα 4 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” 5-6 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” 5-6 (Κριτήριο αξιολόγησης)
Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνα “Πρωταγόρας” 3: Κριτήριο αξιολόγησης

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνα “Πρωταγόρας” 3 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Πλάτωνα “Πολιτεία” 12-13: Κριτήριο αξιολόγησης

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνα "Πολιτεία" 12-13: Κριτήριο αξιολόγησης

Αριστοτέλη “Πολιτικά” 20 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη Πολιτικά 20 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αριστοτέλη “Πολιτικά” 15-16 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη "Πολιτικά" 15-16 (Κριτήριο αξιολόγησης)