Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αριστοτέλους “Ηθικά Νικομάχεια” 1, 7 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλους “Ηθικά Νικομάχεια” 1, 7 : Κριτήριο αξιολόγησης
Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνα “Πρωταγόρας” 4: Κριτήριο αξιολόγησης

Πλάτωνα “Πρωταγόρας” – Ενότητα 4(Προτεινόμενα θέματα Ε.Ο. Ορίζοντες)
Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνα “Πρωταγόρας” 4: Κριτήριο αξιολόγησης

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνα “Πρωταγόρας” 4 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Πλάτωνος “Πολιτεία” 11 : Κριτήριο αξιολόγησης

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος “Πολιτεία” 11 : Κριτήριο αξιολόγησης

Αριστοτέλους “Πολιτικά” 20 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλους "Πολιτικά" 20: Κριτήριο αξιολόγησης

Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” 2-3 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" 2-3