Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνος “Πρωταγόρας” Ενότητα 3:Λεξιλογικές ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο:Πλάτωνος "Πρωταγόρας"-Ενότητα 3(Λεξιλογικές ασκήσεις)

Πλάτωνος “Πρωταγόρας”-Τεστ εισαγωγής

Πλάτωνος "Πρωταγόρας"-Τεστ εισαγωγής(Εγώ όταν άκουσα τον χρησμό....που δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο.)

Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 1-5 (Λεξιλογικές ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο: Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 1-5 (Λεξιλογικές ασκήσεις) Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος

Ηθικά Νικομάχεια (Εισαγωγή: Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ)

Κατεβάστε το αρχείο:Ηθικά Νικομάχεια (Εισαγωγή:Ερωτήσεις ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ)

Πλάτωνος “Πολιτεία”(Ενότητα 13):Λεξιλογική άσκηση

Πλάτωνος “Πολιτεία”(Ενότητα 13):Λεξιλογική άσκηση