Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Πρωταγόρας: 2η ενότητα

Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Ενότητα 5: Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνος "Πρωταγόρας":Ενότητα 5(Λεξιλογικές ασκήσεις)

Πλάτωνος “Πρωταγόρας” Ενότητα 4:Λεξιλογικές ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος "Πρωταγόρας" - Ενότητα 4 (Λεξιλογικές ασκήσεις) Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος
Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνος “Πρωταγόρας” Ενότητα 3:Λεξιλογικές ασκήσεις

Κατεβάστε το αρχείο:Πλάτωνος "Πρωταγόρας"-Ενότητα 3(Λεξιλογικές ασκήσεις)

Πλάτωνος “Πρωταγόρας”-Τεστ εισαγωγής

Πλάτωνος "Πρωταγόρας"-Τεστ εισαγωγής(Εγώ όταν άκουσα τον χρησμό....που δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο.)

Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 1-5 (Λεξιλογικές ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο: Ηθικά Νικομάχεια: Ενότητες 1-5 (Λεξιλογικές ασκήσεις) Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος