Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατά Ἀγοράτου 37 – 38

Λυσίου, Κατά Ἀγοράτου 37 – 38
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 6, 3, 4 – 5

Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 6, 3, 4 – 5
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου κατά Αγοράτου (5-7)

Λυσίου κατά Ἀγοράτου (5-7)
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Αἰσχίνου “Κατά Κτησιφῶντος” 123 – 124

Αἰσχίνη "Κατά Κτησιφῶντος" 123 – 124
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 16-18

Άγνωστο κείμενο Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 16-18
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Ἀνδοκίδου, περί τῆς πρός Λακεδαιμονίους Εἰρήνης,10 – 12

Ἀνδοκίδου, περί τῆς πρός Λακεδαιμονίους Εἰρήνης 10 – 12