Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου: Αφήγηση και περιγραφή (Ασκήσεις)

Κατεβάστε το αρχείο:Αφήγηση και περιγραφή-Ασκήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Συνοχή κειμένου (Άσκηση)

Κατεβάστε το αρχείο:Συνοχή κειμένου-Άσκηση
Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Συνώνυμα-αντώνυμα (Άσκηση αντιστοίχισης)

Κατεβάστε το αρχείο:Συνώνυμα-αντώνυμα:Άσκηση αντιστοίχισης(2)
Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Συνώνυμα-αντώνυμα (Άσκηση αντιστοίχισης)

Κατεβάστε το αρχείο:Συνώνυμα-αντώνυμα:Άσκηση αντιστοίχισης(1)
Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Λεξιλογική άσκηση (Αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους)

Κατεβάστε το αρχείο:Λεξιλογική άσκηση-1(αντιστοίχιση λέξεων-σημασίας τους)