Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Θουκυδίδου “Ιστορίαι” 3.76-77 (Παράγωγα-ομόρριζα)

Κατεβάστε το αρχείο:Θουκυδίδου "Ιστορίαι":3.76-77 (Παράγωγα-ομόρριζα)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Θουκυδίδου “Ιστορία” 3.75 (Παράγωγα-ομόρριζα)

Αρχαία Ελληνικά Α´ Λυκείου: Θουκυδίδου "Ιστορία" 3.75 (Παράγωγα-ομόρριζα) ΛΕΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ-ΟΜΟΡΡΙΖΑ ἐπιγιγνομένῃ γένος, γυναίκα, γονέας, προγενέστερος παραγίγνεται γένος, γυναίκα, γονέας, προγενέστερος βοηθῶν βοήθεια, βοήθημα, βοηθητικός ἔπρασσέ πράξη, πρακτικός πείθει πιστός, πιθανός, πεποίθηση, πειστικός ξυγχωρῆσαι αναχώρηση, αναχωρητής κρῖναι κρίση, κρίσιμος, πρόκριμα, κριτήριο ἔμειναν μονή,...