Γ’ Γυμνασίου

Μαΐ
31

Κριτήριο αξιολόγησης:Πόλεμος

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης-Πόλεμος

Περισσότερα
Μαΐ
15

Κριτήριο αξιολόγησης:Οι γλωσσικές γνώσεις που λείπουν από τα σχολεία

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης-Οι γλωσσικές γνώσεις που λείπουν από τα σχολεία

Περισσότερα
Μαρ
09

Κριτήριο αξιολόγησης:Εθελοντισμός

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης-Εθελοντισμός

Περισσότερα
Φεβ
06

Κριτήριο αξιολόγησης:Διακρίσεις σε βάρων των γυναικών

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης-Διακρίσεις σε βάρων των γυναικών

Περισσότερα
Δεκ
05