Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

 

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία δημιουργίας κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή σε δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) έτους 2024.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι οι διαδικασίες άρχισαν από την Τετάρτη 19 Ιουνίου και θα λήξουν περί τα μέσα Ιουλίου. Ειδικότερα, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.), θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 19 Ιουνίου, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν μετά από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, να προχωρήσουν αρχικά στην επεξεργασία και τελικά στην οριστική υποβολή του μηχανογραφικού, κατόπιν νεότερης εγκυκλίου. Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας, από την Τετάρτη 19 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

 

Μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ

με εξετάσεις το 2024

 

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ έχουν οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 των ΓΕΛ. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στο ΓΕΛ που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το ανωτέρω μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στις δημόσιες ΣΑΕΚ.

Δικαιολογητικά για

τον κωδικό ασφαλείας

 

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η εξουσιοδότηση είτε από το gov.gr, είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ.

Επίσης, όσοι απόφοιτοι με την αίτηση-δήλωση είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση με τα ΓΕΛ, και τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ σε κανένα μάθημα, θα αποκτήσουν κανονικά κωδικό (password) στο ίδιο διάστημα (19-28 Ιουνίου) και με αυτό τον κωδικό (password)  θα υποβάλουν αργότερα το μηχανογραφικό τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι με το 10%.

Μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ

με εξετάσεις το 2024

 

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ έχουν οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024 των ΕΠΑΛ. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στο ΕΠΑΛ που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους δύνανται να υποβάλουν τόσο το ανωτέρω μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στις δημόσιες ΣΑΕΚ.

 

Δικαιολογητικά για

τον κωδικό ασφαλείας

 

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που εξετάστηκαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η εξουσιοδότηση είτε από το gov.gr, είτε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους ΕΠΑΛ.

Επίσης, όσοι απόφοιτοι με την αίτηση-δήλωση είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση με τα ΕΠΑΛ, και τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ σε κανένα μάθημα, θα αποκτήσουν κανονικά κωδικό (password) στο ίδιο διάστημα (19-28 Ιουνίου) και με αυτό τον κωδικό (password) θα υποβάλουν αργότερα το μηχανογραφικό τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι με το 10%.

 

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Την ίδια περίοδο που όλοι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), προσέρχονται και οι κατωτέρω υποψήφιοι με τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο, αν τυχόν ανήκουν σε κάποια από τις δύο παρακάτω ειδικές κατηγορίες υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εκκλησιαστικών Λυκείων διεκδικούν επιπλέον θέσεις μόνο στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα και σχολές διεκδικούν τις ίδιες θέσεις με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης εκκλησιαστικών Λυκείων θα είναι ήδη χαρακτηρισμένοι στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο ως ειδική κατηγορία, χωρίς να προσκομίσουν στο Λύκειό τους κανένα απολύτως δικαιολογητικό, ενώ οι απόφοιτοι εκκλησιαστικών Λυκείων, προσκομίζουν απολυτήριο, απ’ όπου προκύπτει ότι αποφοίτησαν από εκκλησιαστικό Λύκειο, και χαρακτηρίζονται ως ειδική κατηγορία από το Διευθυντή του Λυκείου.

Επιπλέον, οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι κάτοχοι βεβαίωσης συμμετοχής έτους 2022 ή 2023 που είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το 2024 ή όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ του 2024, εντάσσονται σε ειδική κατηγορία υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αυτοί, πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειο βεβαίωση Δήμου του νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω νομών. Μετά τον έλεγχο της ανωτέρω βεβαίωσης, χαρακτηρίζονται από το Διευθυντή του Λυκείου ως ειδική κατηγορία.

Ακόμη, πρέπει να επισημάνουμε ότι κάθε υποψήφιος είτε με νέα είτε χωρίς νέα εξέταση το 2024 δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε μόνο με τα ΓΕΛ είτε μόνο με τα ΕΠΑΛ, είτε μόνο για το 90% είτε μόνο για το 10% των θέσεων. Φυσικά, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

 

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων

για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής

υποβολής μηχανογραφικών δελτίων

 

Τέλος, για την υποστήριξη της υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και του παράλληλου μηχανογραφικού τον Ιούλιο, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον κάποιες ημέρες, οι οποίες θα οριστούν αργότερα. Αυτές τις ημέρες ο Διευθυντής (υποδιευθυντής και ένας εκπαιδευτικός για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (σε περίπτωση απώλειας ή παράληψης δημιουργίας) και να συντονίζει τους υποψηφίους, για να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.