Μηχανογραφικό δελτίο Κύπρου

 

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και οι ημερομηνίες

 

 

Γνωστές είναι, πλέον, όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τα πανεπιστήμια της Κύπρου για αυτό και σήμερα μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα τις δούμε αναλυτικά. Παράλληλα, με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε η αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) με το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως έγινε γνωστό, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία καθώς και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες από Ελλάδα, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής «www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations», από τις 17 μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024 (13:00).

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου το 2024, το 2023 ή το 2022. Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, σαρωμένα, σε μορφή pdf την αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις), το απολυτήριο Λυκείου, τη βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις όπου να φαίνονται τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με τη βαθμολογία τους καθώς και τα ειδικά μαθήματα για τα τμήματα που απαιτούνται.

 

Υπολογισμός Μορίων

 

Όσοι υποψήφιοι παρακάθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2024, θα πρέπει να καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα, το μέσο όρο της βαθμολογίας των τεσσάρων πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθήματων στα οποία έχουν εξεταστεί όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: π.χ. σύνολο μορίων = (Μάθημα 1 + Μάθημα 2 + Μάθημα 3 + Μάθημα 4) * 0,25. Σημειώνεται ότι η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων δεν συνυπολογίζεται στον υπολογισμό των μορίων.

 

Επισημαίνεται πως η ίδια μεθοδολογία υπολογισμού των μορίων θα εφαρμοστεί και για τους υποψήφιους που παρακάθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2023 και 2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων. Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, Τ.Κ. 10557 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/915/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Νίκης 37, Τ.Κ. 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δύο πανεπιστημίων μέχρι τις 2 Αυγούστου 2024 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

 

Υποτροφίες

 

Κάθε χρόνο, η κυπριακή κυβέρνηση παραχωρεί σε φοιτητές από Ελλάδα, επτά υποτροφίες για το πανεπιστήμιο Κύπρου και έξι υποτροφίες για το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους 3.500 ευρώ περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο έτος, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού μέσου όρου των προηγούμενων δύο εξαμήνων τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

 

Σίτιση φοιτητών

 

Κάθε εξάμηνο, η κυπριακή κυβέρνηση προσφέρει επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την κυπριακή κυβέρνηση. Οι φοιτητές και φοιτήτριες από Ελλάδα, οι οποίοι/ες πληρούν

τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους.

 

Το επίδομα σίτισης ανέρχεται στα 7,00 ευρώ ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα του ακαδημαϊκού έτους. Σε ό,τι αφορά το πανεπιστήμιο Κύπρου, πιστώνεται με το σχετικό ποσό η κάρτα κάθε φοιτητή/φοιτήτριας στην αρχή κάθε εξαμήνου από το γραφείο φοιτητικής ζωής (Πανεπιστήμιο Κύπρου – www.ucy.ac.cy/sitisi). Σε ό,τι αφορά το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι δικαιούχοι φοιτητές από Ελλάδα, λαμβάνουν το επίδομα σίτισης σε μορφή εμβάσματος στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό, στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

 

Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών των δύο Πανεπιστημίων υπάρχουν στις ιστοσελίδες «http://www.ucy.ac.cy» (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και «www.cut.ac.cy» (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου). Παράλληλα, επισημαίνεται ότι πέραν της αίτησης εισδοχής που είναι κοινή για τα δύο πανεπιστήμια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις για στέγαση στις φοιτητικές εστίες, σίτιση, υποτροφίες και άλλα επιδόματα στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο.

 

Κενές θέσεις και

πρόσθετες κατανομές

 

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την πρώτη κατανομή, δύναται να πραγματοποιηθεί και δεύτερη κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι της αρχικής κατανομής. Στη δεύτερη κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στην πρώτη κατανομή. Η δεύτερη κατανομή γίνεται για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να εξασφαλίσουν θέση σε τμήματα των πανεπιστημίων.

 

Στέγαση

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει φοιτητική εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην Πανεπιστημιούπολη. Σαράντα συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα και Έλληνες/ίδες της διασποράς. Είκοσι πέντε από αυτά κατανέμονται σε πρωτοετείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα και Έλληνες/ίδες της διασποράς (20 σε προπτυχιακούς φοιτητές/ της Α’ κατανομής, 2 σε προπτυχιακούς φοιτητές της Β’ κατανομής και 3 σε πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα). Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το γραφείο στέγασης της υπηρεσίας σπουδών και φοιτητικής μέριμνας του πανεπιστημίου Κύπρου, ετοιμάζει παράλληλα

κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα / οικίες προς ενοικίαση.

 

Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές ενδιαφέρονται για διαμονή στη φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: «https://applications.ucy.ac.cy/forms/main», εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα πανεπιστήμια της Κύπρου.

 

Σημειώνεται ότι για διαμονή στη φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Κύπρου για τους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της B’ κατανομής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο που προαναφέρθηκε εντός εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής όλων των κατανομών στο πανεπιστήμιο Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση «www.ucy.ac.cy/aasw/student-welfare/housing-office/applying-for-accommodation».

 

Αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων

Ναυπηγών Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

με το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Πολυτεχνικής Σχολής

 

Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε η αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) με το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ. Ως έναρξη ισχύος αντιστοίχισης ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία αποφοίτησε ο πρώτος φοιτητής του εγκεκριμένου πενταετούς προγράμματος σπουδών, του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Με βάση την ΚΥΑ, το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ θα θεωρείται αντίστοιχο με το τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους, με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να ασκήσουν τις ίδιες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Προηγούμενο άρθροΘέματα 2024 – Ιστορία – Ημερήσιο Λύκειο – Εσπερινό Λύκειο
Επόμενο άρθροΘέματα 2024 – Νέα Ελληνικά – Παγκύπριες
Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος κατάγεται από το Βόλο και είναι πτυχιούχος Φιλόλογος - Ιστορικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2008 αναλαμβάνει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ. Είναι ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Ώρα Μελέτης». Παράλληλα συνεργάζεται ως αρθρογράφος με την καθημερινή εφημερίδα της Μαγνησίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και την ιστοσελίδα www.filologikos-istotopos.gr. Επιπρόσθετα βοηθάει τους φοιτητές στη συγγραφή των εργασιών τους οι οποίες άπτονται ιστορικού, κοινωνικού, φιλοσοφικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.