ΠΕΦ: Σεμινάριο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας : Η Νεοελληνική Πεζογραφία του 19ου αιώνα και η διδασκαλία της

 

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων σε τακτική του συνεδρίαση  αποφάσισε ομόφωνα τη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου 40 ωρών με  θέμα «Η Νεοελληνική Πεζογραφία του 19ου αιώνα και η διδασκαλία της». Καθοριστική για τη διοργάνωση του σεμιναρίου είναι η πολύτιμη συμβολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και πανεπιστημιακών δασκάλων εγνωσμένου κύρους. Η απόφαση του Δ.Σ. στηρίχθηκε στη διαπίστωση ότι η παλαιότερη λογοτεχνία μας σταδιακά περιθωριοποιείται, επειδή επικρατεί η αντίληψη ότι τα παλαιότερα κείμενα θεωρούνται δύσκολα για τα παιδιά και έξω από τον κύκλο των ενδιαφερόντων τους.  Η αντίληψη αυτή, η οποία, ως ένα βαθμό, υποστηρίζεται και από τα Προγράμματα Σπουδών, έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνον να αποκόπτονται οι νέοι άνθρωποι από τη λογοτεχνική μας παράδοση, αλλά, κυρίως, να μην τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν έργα σημαντικών νεοελλήνων συγγραφέων.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις:

 

Α) Γενικά θεωρητικά ζητήματα

 

Β) Το έργο των Εμμανουήλ Ροΐδη, Γεωργίου Βιζυηνού, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

 

Γ) Εργαστήρια διδακτικής

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α Φάση: Απρίλιος –  Μάιος 2023 (6 ώρες)

 1. Πέμπτη 27/4/2023, 18.00 – 20.00 (διαδικτυακά): Θανάσης Κούγκουλος, Επίκουρος Καθηγητής Σημειωτικής: Λογοτεχνική Ανάλυση και Πολιτισμική Ερμηνεία, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: Από την Ιστορία στη Λογοτεχνία.  Αρχαιότητες και εθνική ταυτότητα στους Γ.Μ. Βιζυηνό και Κ. Κρυστάλλη. Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayRsBSEONLIwQYgMxqI4Ynw1xyoq8EFWRDLaOXCyS35M1%40thread.tacv2/1633452911258?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2273240b44-2c62-4ead-b241-54cf84498316%22%7d
 

 

 1. Πέμπτη 4/5/2023, 18.00 – 20.00 (διαδικτυακά): Γιώργος Κεντρωτής, Καθηγητής της Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου: Το πρόβλημα της μετάφρασης.

 Σύνδεσμος: https://ionio-gr.zoom.us/j/91369308743

 1. Πέμπτη 11/5/2023, 18.00 – 20.00 (δια ζώσης): Ελένη Πολίτου – Μαρμαρινού, Ομότιμη Καθηγήτρια της Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ: Σύγκριση: μια γόνιμη μέθοδος διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Ο τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα σας γνωστοποιηθεί εγκαίρως.

Β Φάση Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023 (14 ώρες)

 

Σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (διαδικτυακά)

 Ι.  Θανάσης Κούγκουλος, Επίκουρος Καθηγητής Σημειωτικής: Λογοτεχνική Ανάλυση και Πολιτισμική Ερμηνεία, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 1. Πέμπτη 28/9/2023, 18.00 – 20.00: Θεωρητικά ζητήματα: λόγια λογοτεχνία – λαϊκή λογοτεχνία (παραλογοτεχνία)
 2. Παρασκευή 29/9/2023, 18.00 – 20.00: Το ελληνικό λαϊκό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα. Κοινό και διάδοση
 3. Σάββατο 30/9/2023, 10.00 – 12.00: Το ελληνικό λαϊκό μυθιστόρημα. Κείμενα.

 

ΙΙ  Γιώργος Μαυρέλος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Πέμπτη 5/10/2023, 18. 00 – 20.30:  Εμμανουήλ Ροΐδης.

 

ΙΙΙ Λάμπρος Βαρελάς, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παρασκευή 6/10/2023, 18.00 – 21.00:  Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γεώργιος Βιζυηνός

 

IV Πέρσα Αποστολή, Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ – ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Σάββατο 7/10/2023, 10.00 – 12.30: Η Πεζογραφία της Γενιάς του 1880.

 

Γ Φάση  Οκτώβριος 2023 (20  ώρες)

 

Εργαστήρια Διδακτικής:  Ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση επιλεγμένων κειμένων των Εμμανουήλ Ροΐδη, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Γεωργίου Βιζυηνού

Τα εργαστήρια συντονίζουν οι:  Νατάσσα Αβραμίδου, Μ.Α, Ντίνα Μπουγιούκου, φιλόλογος, Μαρία Κ. Πεσκετζή, δ. φ.

 

 1. Πέμπτη 12/10/2023, 17.30 – 20.30, Μαρία Κ. Πεσκετζή, δ. φ. α)Η διδακτική προσέγγιση της πεζογραφίας: ζητήματα θεωρίας και πρακτικής, β)Το πρόβλημα της Δυσκολίας και η αντιμετώπισή του
 2. Παρασκευή 13/10/23, 17.30 – 20.30, Ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση κειμένων του Εμμανουήλ Ροΐδη
 3. Σάββατο 14/10/2023, 10.00 – 12.00, Ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση κειμένων του Εμμανουήλ Ροΐδη
 4. Πέμπτη 19/10/2023, 17.30 – 20.30, Ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση κειμένων του Γεωργίου Βιζυηνού
 5. Παρασκευή 20/10/2023, 17.30 – 19.30, Ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση κειμένων του Γεωργίου Βιζυηνού
 6. Σάββατο 21/10/2023, 10.00 – 13.00, Ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση κειμένων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
 7. Τρίτη 24/10/2023, 17.30 – 20.30, Ερμηνευτική και διδακτική προσέγγιση κειμένων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
 8. Τετάρτη 25/102023, 17.30 – 19.30, Συνολική Θεώρηση και Αξιολόγηση του σεμιναρίου

Σημαντικές πληροφορίες

 1. Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τους 45 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  Απαραίτητη προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να είναι μέλη της ΠΕΦ και οικονομικά τακτοποιημένοι για το τρέχον έτος.
 2. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν πριν την 27η Απριλίου, ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, στο mail της ΠΕΦ: pef@otenet.gr
 3. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όσες και όσους παρακολουθήσουν το 80% των συνολικών ωρών (32 ώρες).
 4. Οι σύνδεσμοι για την διαδικτυακή παρακολούθηση της Β Φάσης του σεμιναρίου καθώς και ο τόπος διεξαγωγής των εργαστηρίων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως.

Για το Δ. Σ.

Η πρόεδρος                                                                    Η γενική γραμματέας

Μαρία Κ. Πεσκετζή, δ.φ.                                                      Νατάσσα Αβραμίδου, Μ.Α.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.