Τμήμα Ιστορίας Ιονίου: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Δημογραφία και Ιστορική Γεωγραφία»

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π., βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Δημογραφία και Ιστορική Γεωγραφία» στο Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Το γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Δημογραφία και Ιστορική Γεωγραφία» είναι ένα σύνθετο αντικείμενο με στόχο τη μελέτη της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος και στον περιβάλλοντα χώρο κατά τη μεγάλη χρονική διάρκεια. Η σχέση αυτή καθορίζεται από τη διαμόρφωση του χώρου από τις ανθρώπινες κοινωνίες, την επίδραση του περιβάλλοντος σε αυτές, αλλά επίσης και από το δημογραφικό δυναμισμό των κοινωνιών κατά τις διαφορετικές περιόδους της Ιστορίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι διαφορετικοί γεωγραφικοί χώροι, όπως π.χ. ο ορεινός χώρος, ο πεδινός χώρος, ο θαλάσσιος χώρος, ο νησιωτικός χώρος, ο αστικός χώρος κ.λπ., επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις ενέργειες των πληθυσμών που τους κατοικούν ή τους εκμεταλλεύονται, και εξαρτώνται σημαντικά, εκτός των άλλων, από τη δομή του δημογραφικού δυναμικού τους κατά τη διάρκεια του ιστορικού χρόνου. Το μέγεθος του πληθυσμού, η γεννητικότητα, η θνησιμότητα, η γαμηλιότητα, η μετανάστευση, η δομή της οικογένειας, κλπ. αποτελούν τις κύριες συνισταμένες της μελέτης των ανθρώπινων ομάδων, προκειμένου να καθοριστεί η συμπεριφορά τους στην κατάληψη και την εκμετάλλευση των διαφορετικών γεωφυσικών χώρων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο οφείλει να καλύπτεται συνδυαστικά από διαχρονικές γνώσεις δημογραφικών και γεωγραφικών παραμέτρων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο. Θα συνεκτιμηθεί η χρήση και η αξιοποίηση πρωτότυπου και ανέκδοτου υλικού στις δημοσιεύσεις των υποψηφίων, καθώς και η ενασχόληση τους με τον μεσογειακό-ελλαδικό χώρο. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

– Αριθμός ΑΔΑ: 9ΦΖΑ46Ψ8ΝΨ-ΜΓΖ.
– Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 08.04.2023
– Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 07.05.2023
– Αριθμός ΑΠΕΛΛΑ: APP33406
– Αριθ. δημοσίευσης Προκήρυξης στο ΦΕΚ:884/τ.Γ’/03.04.2023.

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.