18 νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία σε όλη τη χώρα από το 2024 

Την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε όλη τη χώρα από το σχολικό έτος 2024-2025 ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο αφ’ ενός στην ευρύτατη αποδοχή του θεσμού από μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, αφ’ ετέρου στη δέσμευση για συνολική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.

Έτσι, από 62 τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία το 2019, έφτασαν τα 120 το 2022 και από το επόμενο έτος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία, προστίθενται επιπλέον 18 νέα σχολεία, που θα λειτουργήσουν με το νέο τους καθεστώς από το Σεπτέμβριο του 2024. Αυτά είναι τα εξής:

α/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΔΕ / ΔΠΕ

ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

9050676

 

13Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2

9051632

 

8Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

3

ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.Π.Ε. ΧΙΟΥ

9510020

 

3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ

4

9510017

 

2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛ. ΧΙΟΥ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

9150006

 

4Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

6

ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2301010

 

1Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

7

ΚΡΗΤΗΣ

Δ.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙ

9320002

 

1Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

8

9320005

 

2Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

9

Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙ

3202030

 

3Ο  ΓΥΜΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΠΑΕΤΡΑΣ

10

3252020

 

2Ο  ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

11

Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

9500076

 

7ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

12

9500077

 

7ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛ.  ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

13

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Π.Ε. ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9190457

 

2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

14

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

 

Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

0351020

 

2Ο  ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

15

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

4601032

 

4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

16ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Προχωρούν, επιπλέον, οι διαδικασίες ίδρυσης:

  • Προτύπου Γυμνασίου στη Λάρισα
  • Προτύπου Λυκείου στη Λάρισα
  • Πειραματικού Λυκείου στα Χανιά.

Οι νέες διασυνδέσεις μεταξύ σχολικών μονάδων και οι σχολικές μονάδες με κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) ορίζονται ως ακολούθως:

Πρότυπα Σχολεία

Α) Το 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Τρίπολης συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης

B) To Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Καστοριάς συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ.  με το Πρότυπο Λύκειο Καστοριάς

Πειραματικά Σχολεία

Α) Το 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο  Αγ. Βαρβάρας συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με το 8ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αγ. Βαρβάρας

Β) Το 3ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χίου συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠΕ.Σ. με το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χίου

Γ) Το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας, το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, το 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας και το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Ιεράπετρας συνδέονται και αποκτούν κοινό ΕΠ.Ε.Σ

Δ) Το 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χανίων συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Ε) Το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ευόσμου συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

ΣΤ) Το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρίπολης συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης

Η) Το 4ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες, που εισάγονται με εξετάσεις.

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, που εισάγεται σε αυτά με ηλεκτρονική κλήρωση. Επιπλέον, επιδιώκεται η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π..

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία 4 χρόνια υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση του θεσμού των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων και για διεύρυνση του δικτύου τους. Στόχος είναι μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα να έχουν πρόσβαση στα εξαιρετικά αυτά σχολεία τα οποία συμβάλλουν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε όλα τα σχολεία της χώρας.»

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.