Ξενοφώντα Ελληνικά Α´Λυκείου: Λεξιλογικές ασκήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων (2.2.§16-23)

0
2835

Ξενοφώντα Ελληνικά Α´Λυκείου: Λεξιλογικές ασκήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων (2.2.§16-23)

 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
 • εἰργασμένην : Υπάρχουν πολλά προγράμματα …………………………… μιας εικόνας.
 • ἕπεσθαι : Να περάσει ο …………………………… στη σειρά, παρακαλώ!
 • ἄπρακτοι : Τα δύο κράτη βρίσκονται σε …………………………… για την επίλυση της κρίσης.
 • ἀπολλυμένων : Η μάχη έληξε με μεγάλες …………………………… και για τις δύο πλευρές.
 • ὑστεραίᾳ : ……………………………  να έρθω, γιατί η κίνηση στον δρόμο ήταν μεγάλη. 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

 

Τράπεζα Θεμάτων-Αρχαία Ελληνικά(Θέματα-Απαντήσεις)

 1. Να γράψετε ένα ομόρριζο επίθετο της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: κινδύνοις, εἰρήνην, φυγάδας, φοβούμενοι, ἡμέραν.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

 

 1. Nα γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: μέγα, εἰργασμένην, φίλον, ὄχλος, ἐνεχώρει.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

 

 

 1. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.

Α

Β

1.              ἐφόροις

α. αόρατος

β. ευφορία

2.              ἐρωτώμενοι

α. υποερώτημα

β. έρωτας

3.              μέγα

α. μέθοδος

β. μέγεθος

4.              ἕπεσθαι

α. έπος

β. επομένως

5.              ἐπανέφερον

α. φανάρι

β. φόρος

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

 

 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
 • εἰδὼς: Δεν του επιτρέπει η ……………………… του να πει ψέματα.
 • ἀντέχουσι: Το πλαστικό είναι πολύ …………………… υλικό στη φθορά.
 • ἀπήγγειλεν: Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασης ο πρωθυπουργός απηύθυνε ..……………………. στον λαό.
 • ᾑρέθη: Δεν είναι υποχρεωτικό να πάρεις μέρος στις πολιτιστικές δραστηριότητες του σχολείου· η συμμετοχή είναι ………………………
 • ἀποκρίναιτο: Σήμερα στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών διδαχθήκαμε τον ……………………. βαθμό των επιθέτων.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

 

 

 1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: αὐτοκράτορες, ἐκκλησίαν, ἐξαιρεῖν, ἀγαθόν, εἰργασμένην. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

 

 

 1. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πίστεως, σῖτον, ἐρωτῷτο, ἀγγελοῦντα, καλεῖν.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

 

 

 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα σύνθετα του ρήματος ἐπανέφερον, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
 • Δεν μπορώ να …………… αυτά τα δέματα, γιατί είναι τεράστια.
 • Αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητό μου, για να πάω στη δουλειά μου, γιατί απεργούν οι οδηγοί των ……………
 • Η σελήνη είναι ο …………… της γης.
 • Ο θόρυβος από τον δρόμο έχει γίνει πια ……………. Δεν μπορώ να ακούσω τίποτα!
 • Ενδιαφέρεται μόνο για το προσωπικό του …………….

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

 

 

 1. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: πίστεως, ἀπήγγειλεν, ὄντα, πολλοὶ, ἐξαιρεῖν.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

 

 

 1. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.

Α

Β

1.              ἀγόμενος

α. αγόρι

β. αγωγή

2.              ἔλαβον

α. λάβα

β. λαβή

3.              ἐγένετο

α. γένος  

β. γέλιο

4.              ἔλεξεν

α. ρήμα

β. λήξη 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§19-20

 

 

 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με ομόρριζα (απλά ή σύνθετα) του ρήματος ἀποκρίναιτο, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
 • Για το κοινωνικό του έργο τιμήθηκε με πολλές …………… .
 • Μετά τη νίκη της στον ημιτελικό, η σχολική ομάδα πήρε την ……………… για τον τελικό.
 • Σε …………………… με τα προηγούμενα χρόνια, τα θέματα των Εξετάσεων ήταν πολύ πιο εύκολα.
 • Κανένα φάρμακο δε χορηγείται χωρίς την ………………………… του Εθνικού Οργανισμού Φαμάκων.
 • Του αρέσει να κρίνει και να ………………….. τους πάντες.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

 

 

 1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου, να γράψετε ένα ομόρριζο επίθετο της Νέας Ελληνικής, απλό ή σύνθετο: εἰρήνης, ἐποίησαν, εἰργασμένην, κινδύνοις, μακρά.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

 

 

 

 

 

 1. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.

Α

Β

6.              εἶναι

α. έννοια

β. ουσία

7.              εἶπον

α. διάλογος

β. επόμενος

8.              καλεῖν

α. κλίση

β. κλήση

9.              ἐποίησαν

α. εκποίηση

β. ποικιλία

10.           ἡγῶνται

α. ηχείο

β. αφήγηση

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

 

 

 

 1. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πειθήνιος, έλλειψη, διαίρεση, φυγόδικος, ομόσπονδος.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

 

 

 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
 • εἰργασμένην: Για κάποιους εργαζόμενους το Σάββατο δεν είναι αργία, αλλά …………………… ημέρα.
 • μέλλειν: Στα …………………… σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνεται η ίδρυση υποκαταστημάτων στο εξωτερικό.
 • συνεπαινεσάντων: Του αξίζει κάθε ..……………………. για την καλή του πράξη.
 • δέχεσθαι: Ο ίδιος ο Υφυπουργός Αθλητισμού πήγε στο αεροδρόμιο για την …………………… των ολυμπιονικών.
 • ἄρχειν: Η ……………….. του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μετατέθηκε για τα τέλη Οκτωβρίου.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

 

 

 1. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα:

Α

Β

5.              πρέσβεις

α. πρεσβευτής

β. γέρος

6.             αὐτοκράτορες

α. αυτός που έχει απόλυτη εξουσιοδότηση

β. ο απόλυτος μονάρχης

7.              καλεῖν

α. ονομάζω

β. προσκαλώ 

8.              φυγάδας

α. δραπέτης

β. εξόριστος

9.              ἡγῶνται

α. οδηγώ

β. νομίζω

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

 

 

 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους λόγου της Νέας Ελληνικής με το κατάλληλο ομόρριζο (απλό ή σύνθετο) της λέξης του κειμένου που σας δίνεται, ώστε να ολοκληρωθεί ορθά το νόημά τους:
 • γενομένοις: Η ……………… του είχε καταγωγή από την Ανατολική Θράκη.
 • νομίζοντας: Ο πατέρας του έχει μια συλλογή με σπάνια ασημένια ………………
 • ὄχλος: Είναι τόσο ……………… που εκνευρίζομαι κάθε φορά που τον βλέπω.
 • μέλλειν: Η ……………… τύχη της ομάδας μας εξαρτάται από τον καινούργιο προπονητή της.
 • λέγων: Η καθηγήτρια ζήτησε από τον απουσιολόγο τον ……………… των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στην εκδρομή του σχολείου.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

 

 

 1. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: κινδύνοις, θάλατταν, φίλον, δέχεσθαι, ἡμέραν.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

 

 

 1. Να βρείτε στο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: καταφύγιο, διαίρεση, επεξεργασία, μεταδοτικός, καθηγητής.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

 

 1. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.

Α

Β

1.              βουλόμενοι

α. βουλιμία

β. βούληση

2.              πέμψαι

α. πομπός

β. πέψη

3.              πλείω

α. πλεύση

β. πλεονέκτης

4.              καλεῖν

α. κλήση

β. καλλιέργεια

5.              σπένδεσθαι

α. σπουδές

β. σπονδή

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

 

 

 1. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: εἰρήνην, ναῦς, φίλον, ἡμέραν, ἄρχειν.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.

Α

Β

1.              ἔφασαν

α. διήγημα

2.              ἕπεσθαι

β. κατάφαση

3.              ἡγῶνται

γ. έπος

4.              ἔδοξε

δ. έναρξη

5.              ἄρχειν

ε. δοχείο

 

ζ. επόμενος

 

η. δόγμα

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

 

 

 

 1. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: λόγῳ,  καλεῖν,  πόλιν, φίλον, ἡγῶνται.                        

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

 

 

 

 1. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα:

Α

Β

10.           ἐκκλησίᾳ

α. συνέλευση

β. ναός

11.           ἐπιτηρῶν

α. επιβλέπω

β. καιροφυλακτώ

12.           ὁμολογήσειν

α. αποκαλύπτω

β. συμφωνώ

4.              κύριος

α. αρμόδιος

β. ιδιοκτήτης

5.  φυγάδα

α. αυτός που διαφεύγει κρυφά σε ξένη χώρα

β.    εξόριστος

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19

 

 

 1. Να επιλέξετε για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β.

Α

Β

11.           γενομένοις

α. γνήσιος

β. γνωστός

12.            ναῦς

α. νάρκη

β. ναυαγός

13.           παραδόντας

α. πονόδοντος

β. αιμοδοσία

14.           ἐπανέφερον

α. διαφορά 

β. επανάληψη

15.           ἀντειπόντων

α. λόγος

β. αντίφαση

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

 

 

 1. Να γράψετε μία σύνθετη λέξη της Νέας Ελληνικής, με πρώτο συνθετικό καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ναῦς, γῆν, πολύς, ἡμέραν, ἄρχειν.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23

 

 

 1. Για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μία περίοδο λόγου στη Νέα Ελληνική, όπου η συγκεκριμένη λέξη να χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: ἔφοροι, ἐκκλησίαν, ἐξαιρεῖν, εἰργασμένην, φυγάδας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή της (μέρος του λόγου, πτώση, αριθμό, γένος, έγκλιση, χρόνο).

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21

 

 

 1. Να επιλέξετε από τη στήλη Β για καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α την ορθή σημασία της σύμφωνα με το κείμενο του Ξενοφώντα:

Α

Β

13.           φυγάδα 

α. εξόριστος

β. λιποτάκτης

14.           κυρίους

α. έγκυρος

β. αρμόδιος

15.          αὐτοκράτορες

α. βασιλιάς 

β. απεσταλμένος με απόλυτη εξουσία

16.           ἡγῶνται

α. οδηγώ

β. προηγούμαι

17.           ἐπανέφερον

α. αναφέρω

β. μεταφέρω είδηση

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία αρχαιοελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. Δύο λέξεις στη στήλη Β περισσεύουν.

Α

Β

 

1.              εἰργασμένην

2.              γενομένοις

3.              προηγόρει

4.              περιαιρεῖν

5.              δέχεσθαι

α. αγόρευση

β. απόγονος

γ. ηγεμόνας

δ. απεργία

ε. αποδέκτης

ζ. γηρατειά

η. αφαίρεση

 

 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22

 

 

 1. Να γράψετε ένα σύνθετο ομόρριζο ουσιαστικό ή επίθετο της Νέας Ελληνικής, για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: λόγῳ, ἄλλοι, μακρά, φυγάδας, γῆν.

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2. 2.§19-21

Προηγούμενο άρθροΗ ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή
Επόμενο άρθροΕισαγωγή σπουδαστών στις Α.Ε.Ν.
Ο Μανόλης I. Μαυρακάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί μόνιμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος σε σχολεία και φροντιστήρια της Μέσης Εκπαίδευσης. Από το 2018 συνεργάζεται με τις εκδόσεις Πατάκη εκδίδοντας σημαντικό αριθμό βιβλίων για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Είναι δημιουργός και διαχειριστής της εκπαιδευτικής σελίδας filologikos-istotopos.gr.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.