ΜΑΘΗΜΑ VIIΙ, ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΙΙ

KEIMENΑ

α) Gaius Plinius Cornēlio Tacito suo salūtem. Ridēbis. Ego tres apros ferōces cēpi. «Ipse?» interrogābis. Ipse. Ad retia sedēbam; erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillāres; cogitābam aliquid enotabamque; etsi retia vacua, plēnas tamen cēras habēbam. Silvae et solitudο sunt magna incitamenta cogitatiōnis. Cum in venatiōnibus eris, licēbit tibi quoque pugillāres adportāre: vidēbis non Diānam in montibus sed Minervam errāre. Vale!

β) Perierat enim catellus eo nomine, quem puella multum amābat. Tum pater Tertiae dixit «omen accipio».  Sic ex fortuīto dicto spem praeclāri triumphi animo praesumpsit.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική τα κείμενα. 

                                                                                                                                       Μονάδες 20

Β.1. Να χαρακτηριστούν με το γράμμα Σ (Σωστό) ή με το γράμμα Λ (Λάθος) οι παρακάτω προτάσεις.

 1. Η διαίρεση της λογοτεχνίας σε «χρυσό αιώνα», «αργυρό αιώνα» κ.λπ. συναντάται

στη διαίρεση με ιστορικά κριτήρια.

 1. Η κωμωδία στους Ρωμαίους λογοτέχνες ωριμάζει τελευταία, όπως ακριβώς και στους Έλληνες.
 • Κατά την κλασική εποχή στη ρωμαϊκή λογοτεχνία επιδιώκεται η σύζευξη μορφής και

περιεχομένου.

 1. Η πρώτη περίοδος της κλασικής εποχής είναι γνωστή με τον όρο «Αυγούστειοι

χρόνοι».

 1. Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας θεωρείται κορυφαίος εκπρόσωπος της πεζογραφίας

και ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες της αρχαιότητας.

                                                                                                                                   Μονάδες 10

B.2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α΄ στήλης με τις λέξεις της Β΄ στήλης που έχουν ετυμολογική συγγένεια. Τρεις λέξεις της Β στήλης περισσεύουν.

Α

Β

1. tres

i.               καιρός

2. stilus

ii.              πατρότητα

3. ceras

iii.             τρίτος

4. videbis

iv.             ιδέα

5. pater

v.              στιλό

 

vi.             τρέχω

 

vii.           στήλη

 

viii.          κηροπήγιο

                                                                                                                                   Μονάδες 10

Β.3. Ποια από τις λατινικές φράσεις αντιστοιχεί στο παρακάτω νεοελληνικό κείμενο ;

«Δυστυχώς, δεν μπορώ να στηριχθώ μόνο στα λόγια σου. Πρέπει να υπογράψουμε συμβόλαιο, για να είμαι σίγουρος ότι το σπίτι θα περάσει στην κατοχή μου».

 1. veni, vidi, vici
 2. scripta manent, verba volant
 • casus belli
 1. dura lex, sed lex
 2. modus Vivendi

          Μονάδες 10

Β.4. Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο των λέξεων στον άλλο αριθμό, αφού λάβετε υπόψη τη λειτουργία τους μέσα στα κείμενα.

 1. i. suo
 2. ii. apros

iii. retia (το πρώτο)

 1. iv. stilus
 2. plenas
 3. silvae

vii. magna

viii. tibi

 1. montibus
 2. x. catellus
 3. xi. eo

xii. quem

xiii. pater

xiv. dicto

 1. xv. triumphi

                                                                                                                              Μονάδες 15

 

Β.5. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύπο των ρημάτων:

 1. i. ridebis: β΄ενικό Οριστικής Παρατατικού, Παρακειμένου, Υπερσυντελίκου, απαρέμφατο

   Ενεστώτα στην ίδια φωνή.

 1. ii. erat: γ΄πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα, Μέλλοντα, Υπερσυντελίκου, απαρέμφατο

   Ενεστώτα

iii. habebam: οι αρχικοί χρόνοι του ρήματος και το β΄ενικό Οριστικής Ενεστώτα Παθητικής

   Φωνής.

 1. iv. dixit: γ΄ενικό Οριστικής Ενεστώτα και Μέλλοντα της ίδιας φωνής.

                                                                                                                           Μονάδες 15

 

Β. 6. α)

Να αντιστοιχίσετε κάθε λέξη της λατινικής από την Α΄ στήλη με μία επιλογή από τις λέξεις της Β΄ στήλης  σύμφωνα με τη σωστή συντακτική απάντηση.

Α

Β

1. feroces

i.ομοιόπτωτος  επιθετικός προσδιορισμός

ii.κατηγορούμενο του αντικειμένου

2. ad retia

i.εμπρόθετος προσδιορισμός της

στάσης σε τόπο

ii.εμπρόθετος προσδιορισμός της στάσης σε τόπο, ειδικότερα του πλησίον

3. venabulum

i. υποκείμενο του ρήματος erat

ii. αντικείμενο του ρήματος erat

4. in montibus

i.εμπρόθετος προσδιορισμός της

κατεύθυνσης

ii.εμπρόθετος προσδιορισμός της

στάσης σε τόπο

5. triumphi

i. γενική αντικειμενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός στο spem

ii. γενική υποκειμενική ως ετερόπτωτος προσδιορισμός στο spem

                                                                                                                                 (Μονάδες 10)

β) ex fortuīto dicto : Να αναλυθεί ο επιθετικός προσδιορισμός σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.

                                                                                                                                              (Μονάδες 10)

                                                                                                                                   Μονάδες 20

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.