Μετεγγραφές… φάση δεύτερη

0
375

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές συγκεκριμένων κατηγοριών, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία της προηγούμενης φάσης

 

 

Κάθε χρόνο η διαδικασία των μετακινήσεων – μετεγγραφών φοιτητών απασχολεί πολλές χιλιάδες οικογένειες. Η πρώτη φάση, όπως είναι γνωστό, έχει ήδη ολοκληρωθεί, παρόλα αυτά το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε στη δημοσιότητα τις πληροφορίες σχετικά με τη δεύτερη φάση, στην οποία θα συμμετέχουν όσοι φοιτητές εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και δεν είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής στην πρώτη φάση.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη φάση έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών. Αρχικά, στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ’ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Επιπρόσθετα, μπορούν να συμμετέχουν όσοι φοιτητές εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής καθώς και φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 Α του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. έχοντες αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, είτε με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε με την κατηγορία των επιτυχόντων στις επαναληπτικές εξετάσεις 2022, είτε με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές – μετακινήσεις αδελφών.

 

Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη φάση μετεγγραφών – μετακινήσεων έχουν μόνο οι φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία μετεγγραφών – μετακινήσεων της προηγούμενης φάσης του Οκτωβρίου, εξαιτίας μεταγενέστερης εγγραφής τους στα τμήματα επιτυχίας τους.

 

Η διαδικασία της αίτησης

 

Σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης, αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής – μετακίνησης από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://transfer.it.minedu.gov.gr» (ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, ενώ τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Οι δικαιούχοι με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, καθώς και αυτοί της κατηγορίας επιτυχόντων κατά τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την προηγούμενη περίοδο αιτήσεων μετεγγραφών προκειμένου να εισαχθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (passwd) των ιδρυματικών τους λογαριασμών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ.

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο αιτών – υποψήφιος θα κληθεί να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, τους προσωπικούς του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ καθώς και τους ΑΦΜ των γονέων / κηδεμόνων ή του / της συζύγου σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Φυσικά, θα ήταν παράλειψη να μη σημειωθεί ότι οι φοιτητές που κατέλαβαν θέση επιτυχίας που έχει προβλεφθεί για την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής της Θράκης, μπορούν να επίσης υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, στο ίδιο χρονικό διάστημα με τους υπόλοιπους.

 

Οι δικαιούχοι φοιτητές της κατηγορίας «έχοντες κυπριακή καταγωγή» για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής, προκειμένου να εισαχθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, πρέπει να χρησιμοποιήσουν κι αυτοί με τη σειρά τους τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (passwd) των ιδρυματικών τους λογαριασμών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.

 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών – υποψήφιος είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον κωδικό υποψηφίου που του αποδόθηκε κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου τη χρονιά εισαγωγής του. Σε περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή του τον κωδικό, οφείλει να τον αναζητήσει από τη γραμματεία του τμήματος φοίτησης. Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

 

Παράλληλα, οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. έχοντες αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, είτε με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών, είτε με την κατηγορία των επιτυχόντων στις επαναληπτικές εξετάσεις 2022, είτε με την κατηγορία των παθήσεων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές – μετακινήσεις αδελφών προκειμένου να εισαχθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (passwd) των ιδρυματικών τους λογαριασμών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών – υποψήφιος είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον κωδικό υποψηφίου πανελλαδικών εξετάσεων του αδελφού του οποίου την ιδιότητα επικαλείται. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται για ακόμη μία φορά ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.

 

Κλείνοντας, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλό είναι πάντα να χρησιμοποιούν τη λειτουργία «Αποσύνδεση» από την εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στην αίτησή τους μετά την απομάκρυνσή τους από τον υπολογιστή. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους υπολογιστή, για να μην καταγράφεται η δικτυακή τους δραστηριότητα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία «περιήγησης InPrivate». Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής δεν την υποστηρίζει, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών δεδομένων (Clear Private Data) ή εναλλακτικά να κλείσουν όλα τα παράθυρα του φυλλομετρητή.

 

Προηγούμενο άρθρο16ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας
Επόμενο άρθροΤο μετέωρο βήμα του μαθητή
Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος κατάγεται από το Βόλο και είναι πτυχιούχος Φιλόλογος - Ιστορικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2008 αναλαμβάνει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ. Είναι ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Ώρα Μελέτης». Παράλληλα συνεργάζεται ως αρθρογράφος με την καθημερινή εφημερίδα της Μαγνησίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και την ιστοσελίδα www.filologikos-istotopos.gr. Επιπρόσθετα βοηθάει τους φοιτητές στη συγγραφή των εργασιών τους οι οποίες άπτονται ιστορικού, κοινωνικού, φιλοσοφικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.