Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προ των πυλών καθότι την ερχόμενη Τρίτη θα λάβει τέλος η αγωνία των υποψηφίων. Στη συνέχεια κι έπειτα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, όμως, είναι δεδομένο ότι άπαντες θα επικεντρωθούν στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών τους δελτίων. Παρόλα αυτά, πριν φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί ορισμένες διαδικασίες τις οποίες και θα παρουσιάσουμε αναλυτικά μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr».

 

Ειδικότερα, από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Τρίτη 21 Ιουνίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

 

Σε κάθε περίπτωση, από την Τρίτη 21 Ιουνίου, πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) όσοι υποψήφιοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή και παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ. και Π.Μ.Δ. ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.

 

Επιπρόσθετα, στα Λύκειά τους, πρέπει να προσέλθουν όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

 

Την ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) έτους 2022 που δεν συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το μηχανογραφικό και το παράλληλο μηχανογραφικό κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

 

Ακόμη, θα ήταν παράλειψη να μην υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

 

Νεοελληνική Γλώσσα Γ´ Λυκείου: Τροπικότητα-Ασκήσεις

Αύξηση ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και θέσεων στο παράλληλο μηχανογραφικό

 

Περισσότερες θα είναι από φέτος οι ειδικότητες που θα παρέχονται στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ενώ αυξημένες θα είναι και οι ειδικότητες αλλά και οι θέσεις στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι μέσω παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση και ανάδειξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Πλέον, όπως ανακοινώθηκε, «οι ειδικότητες που θα παρέχονται στα Ι.Ε.Κ. από το έτος κατάρτισης 2022 – 2023 θα είναι αυξημένες κατά 31 σε σύγκριση με τις 103 ειδικότητες που λειτουργούν κατά το τρέχον έτος κατάρτισης 2021 – 2022. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο 100 περίπου ειδικότητες εντάσσονται για το έτος κατάρτισης 2022 – 2023 που θα προσφέρουν δημόσια Ι.Ε.Κ. όλων των υπουργείων, έναντι 42 ειδικοτήτων που προσφέρονται κατά το τρέχον έτος. Ακόμη, 16.514 θέσεις θα είναι πλέον προσβάσιμες μέσω παράλληλου μηχανογραφικού, έναντι 8.077 διατιθέμενων θέσεων κατά το τρέχον έτος κατάρτισης. Εξ αυτών, οι διατιθέμενες θέσεις του παράλληλου μηχανογραφικού στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. αυξάνονται σε 14.180 από 6.105, ποσοστό αύξησης 132%, ενώ τα τμήματα στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., αυξάνονται σε 710 από 407, ποσοστό αύξησης 74%».

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που μπορούν να επιλέξουν κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού, ενώ ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.

 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022, ενώ λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ..

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.