Αδίδακτο κείμενο ∆ημοσθένους: Κατ’ Ἀριστοκράτους 209-210(Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2008)

∆ημοσθένους Κατ’ Ἀριστοκράτους 209-210

Ο Δημοσθένης  έγραψε τον λόγο για λογαριασμό του Ευθυκλή από την Θρία, μαζί με τον οποίο ήταν τριήραρχος στον Ελλήσποντο. Τυπικά ο λόγος γράφεται για μια δικαστική διαμάχη, στην ουσία όμως η διαμάχη αυτή συνδέεται ευθέως με την αθηναϊκή πολιτική στην ιδιαίτερα σημαντική για το εισαγωγικό εμπόριο των Αθηναίων περιοχή της Θράκης.

Νῦν δ’ οἱ μὲν τὰ κοινὰ διοικοῦντες ἐκ πτωχῶν εποροι καὶ πολλοῦ χρόνου τροφὴν ἄφθονόν εἰσιν ἡτοιμασμένοι· μν δ’ οὐδὲ μιᾶς μέρας ἐφόδι’ ἐστὶν ἐν τῷ κοινῷ, ἀλλ’ ἅμα δεῖ τι ποιεῖν, καὶ πόθεν οὐκ ἔχετε. Τότε μὲν γὰρ ὁ δῆμος ἦν δεσπότης τῶν πολιτευομένων, νῦν δ’ ὑπηρέτης. Αἴτιοι δ’ οἱ τὰ τοιαῦτα γράφοντες, καὶ συνεθίζοντες ὑμᾶς ὑμῶν μὲν αὐτῶν καταφρονεν, ἕνα δ’ ἢ δύο θαυμάζειν ἀνθρώπους. Εἶθ’ οὗτοι κληρονομοῦσι τῆς ὑμετέρας δόξης καὶ τῶν ἀγαθῶν, ὑμεῖς δ’ οὐδ’ τιον ἀπολαύετε, ἀλλὰ μάρτυρές ἐστε τῶν ἑτέρων ἀγαθῶν, οὐδενὸς ἄλλου μετέχοντες ἢ τοῦ ἐξαπατᾶσθαι.

 

Μετάφραση: Τώρα αυτοί που διαχειρίζονται τις δημόσιες υποθέσεις έχουν γίνει  πλούσιοι από φτωχοί κι είναι προετοιμασμένοι με άφθονη τροφή για πολύ χρόνο· σ’ εσάς όμως δεν υπάρχουν ούτε καν τρόφιμα μιας μέρας στο κοινό ταμείο, αλλά συγχρόνως πρέπει κάτι να κάνετε, και δεν έχετε από που να διασφαλίσετε τα μέσα. Γιατί τότε ο λαός ήταν κυρίαρχος των πολιτικών, τώρα όμως υπηρέτης. Υπεύθυνοι είναι αυτοί που προτείνουν τέτοια, και σας συνηθίζουν να περιφρονείτε τον εαυτό σας και να θαυμάζετε ένα ή δύο ανθρώπους. Έπειτα αυτοί κληρονομούν τη δική σας δόξα και τα αγαθά σας, ενώ εσείς δεν απολαμβάνετε τίποτα, αλλά είστε μάρτυρες των αγαθών των άλλων, χωρίς να συμμετέχετε σε τίποτε άλλο παρά στην εξαπάτησή σας.  

 

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

 

διοικοντες: το πρώτο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.

= διῴκουν

τοιμασμένοι: το τρίτο ενικό πρόσωπο υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.

= ἠτοίμαστο

γράφοντες: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παθητικού αορίστου β΄.

= γραφῆτε

συνεθίζοντες: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.

= συνεθιοῦσι

μετέχοντες: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.

= μετάσχες

 

1β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

 

δεσπότης: την κλητική ενικού.

= δέσποτα

φθονον: την αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος.

= ἀφθόνους

γαθν: το επίρρημα στον θετικό βαθμό.

= εὖ

τι: τη δοτική πληθυντικού του ιδίου γένους.

= τισί(ν)

τοιατα: τη γενική πληθυντικού του θηλυκού γένους.

= τοιούτων

 

  1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: εὔποροι, ὑμῖν, ἡμέρας, καταφρονεῖν, ὁτιοῦν.

 

εποροι: Κατηγορούμενο στο διοικοῦντες

μν: Δοτική προσωπική κτητική στο ἐστὶν

μέρας: Γενική της ιδιότητας στο ἐφόδια

καταφρονεν: Τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στη μετοχή συνεθίζοντες. Ως υποκείμενο του απαρεμφάτου τίθεται τοὑμᾶς

τιον: Σύστοιχο αντικείμενο στο ἀπολαύετε

 

  1. 3Τότε μν γρ … νν δ’ πηρέτης: να μετατρέψετε την περίοδο σε πλάγιο λόγο χρησιμοποιώντας απαρεμφατική σύνταξη με εξάρτηση από την πρόταση «Οὗτοι εἶπον».

 

 

Πλάγιος λόγος: Οὗτοι εἶπον τότε μὲν γὰρ τόν δῆμον εἶναι δεσπότην τῶν πολιτευομένων, ἔπειτα δ’ ὑπηρέτην.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.