Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

 

 

Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων κάθε άλλο παρά εύκολη μπορεί να θεωρηθεί καθότι και η ύλη στα εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίσως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, ενώ και οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί σίγουρα έρχονται να προσθέσουν έναν ακόμη «πονοκέφαλο». Για το λόγο αυτό μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» σήμερα θα παρουσιάσουμε τις πιο σημαντικές επισημάνσεις που πρέπει να γνωρίζει κάθε υποψήφιος προκειμένου να διευκολυνθεί στην προσπάθειά του.

 

Αρχικά, λοιπόν, πρέπει να τονιστεί ότι οι υποψήφιοι, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού στην οποία ανήκουν, θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά την αντικατάσταση της Κοινωνιολογίας με το μάθημα των Λατινικών να επιστρέφει ξανά για τους υποψηφίους της ομάδας προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών.

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη σημείο αναφοράς για τις πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του γενικού και του επαγγελματικού λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα για κάθε τμήμα, σχολή, ή εισαγωγική κατεύθυνσή του. Μάλιστα, οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα ανωτέρω υπογράφηκαν και στάλθηκαν, προς δημοσίευση, στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στην εβδομάδα.

 

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%, ενώ φυσικά το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις όπου η εισαγωγή προϋποθέτει την εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Ακόμη, στις περιπτώσεις όπου εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή η οποία και θα ισχύσει από φέτος αφορά τον τρόπο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, που πλέον περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους έχοντας περιορισμένο αριθμό επιλογών και πιο συγκεκριμένα, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και έως 20% οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια και αφότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες της πρώτης φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη δεύτερη φάση, όπου και πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιλογές των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα θα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την πρώτη φάση, δίχως, όμως, περιορισμό στον αριθμό των επιλογών τους και με βασική προϋπόθεση ότι θα έχει επιτευχθεί η καθορισμένη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

 

Επιπλέον, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο θα παρατηρήσουμε ορισμένες αλλαγές. Ειδικότερα, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο επιστημονικό πεδίο παράλληλα με το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο, ενώ το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται και στο 2ο επιστημονικό πεδίο παράλληλα με το 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο. Ακόμη το νέο τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο επιστημονικό πεδίο, ενώ αυτό της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο. Επίσης, τα νέα τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), εντάσσονται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, ενώ τέλος το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του πανεπιστημίου του Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο πεδίο παράλληλα με το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

 

Εξάλλου, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι και φέτος θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι από το φετινό σχολικό έτος δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους των ΙΕΚ να φοιτήσουν σε τμήμα ΑΕΙ, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το πτυχίο τους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πιστοποίηση του πτυχίου τους η οποία επιτυγχάνεται μέσω των εξετάσεων που πραγματοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

Τέλος, μία ακόμη σοβαρή εκκρεμότητα η οποία και αφορούσε τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 διευθετήθηκε με τη σειρά της καθότι ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας. Φυσικά πρέπει επισημάνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.grή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, ενώ ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

 

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών έτους 2021, στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από τη Δευτέρα 22 έως και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021. Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ενώ επισημαίνεται ότι η ορθότητα αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.